About B-Mature

Business Maturity: Most organizations never fully mature, they simply grow taller

Wij vinden het een uitdaging om complexe vraagstukken te analyseren, inzichten te verschaffen, adviezen te verstrekken en trainingen te geven waar de organisatie zelf direct mee aan de slag kan. Dat doen we door ConsultancyInterim Management en Training op het gebied van RiskSecurity en Change Management.

B-Mature richt zich als bedrijfskundig adviesbureau op de business maturity van uw organisatie door verbeteringen te realiseren die bijdragen aan de continuïteit op basis van de risico’s en kansen die zich voordoen. Het grootste risico is immers het risico dat u niet ziet.

Business Maturity staat hierbij voor de volwassenheid van uw organisatie. Alleen door continu te streven naar een hoger volwassenheidsniveau kan de organisatie zichzelf blijven verbeteren. Wij helpen organisaties daarbij door diensten op het gebied van Risk, Security en Change Management aan te bieden.

Ons grootste onderscheidende vermogen is dat we graag mensen (en hiermee organisaties) echt helpen om verbeteringen binnen organisaties te vinden, te realiseren en te borgen. Dat doen we door onze oprechte interesse en betrokkenheid maar juist ook door onze kennis en ervaring te delen en out-of-the-box te denken. We kiezen er daarbij voor lange termijn relaties op te bouwen en daadwerkelijk verbeteringen te realiseren (en te borgen).

Je weet dat het anders kan en hebt een visie. Je wilt de doelstellingen bereiken en op korte termijn kansen benutten. Je weet dat er risico’s zijn maar niet precies welke:

Risico’s managen om verbeteringen te realiseren, dat is waar het volgens ons om draait en daar helpen we graag bij.

Waarom we doen wat we doen: Wij geloven dat een hogere Business Maturity bereikt wordt door betere beslissingen te nemen als risico’s en kansen helder zijn. Daarom doen we het
Hoe we dat doen: Wij helpen organisaties door analyses uit te voeren, inzicht te verschaffen en trainingen te verzorgen zodat verbeteringen gerealiseerd en geborgd worden. Zo doen wij dat
Wat het oplevert: Wij leveren inzicht in de risico’s zodat kansen die zich voordoen benut kunnen worden. De continuïteit van de organisatie is geborgd omdat verbeteringen gerealiseerd, de doelstellingen gehaald en de risico’s gemanaged worden: Risk, Security én Change Management
Wat we doen: Organisaties bestaan bij de gratie van processen en projecten en steunen daarbij meer en meer op IT systemen. Daarom baseren we onze adviezen op de volgende analyses:

  • Project Complexiteit & Risico Analyses
  • Enterprise Risico Analyses
  • Operationele Risico Analyses
  • Risico Analyses voor fysieke en informatiebeveiliging
  • Risico Analyses voor IT uitbesteding

Neem contact met ons op zodat we uit kunnen leggen wat we voor u kunnen betekenen.