Business Continuity en Disaster Recovery

Business Continuity en Disaster Recovery

“Een incident kost niet alleen veel geld, maar is ook lastig voor onze klanten”

Een middelgrote organisatie in de financiële sector had in een ver verleden een Business Continuity Plan op laten stellen omdat andere organisaties dat nu eenmaal ook hebben en zij daar niet bij achter konden blijven (vonden ze). Een dergelijk plan komt alleen uit de kast als er zich een incident voordoet en we alle zeilen bij moeten zetten om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Gelukkig was er al jaren niets bijzonders gebeurd waardoor het plan al lang niet uit de kast was gehaald en inmiddels flink was achterhaald. Als er nu wat zou gebeuren dan had de organisatie helemaal niets meer aan dit plan omdat het niet meer aansloot bij de huidige processen en alle gegevens sterk verouderd waren.

De klant stelde de volgende vraag

De klant vroeg ons het Business Continuity Plan te evalueren en waar nodig te actualiseren. Daarbij werd ook het verzoek gedaan om vooral een praktisch plan te maken en niet alleen een papieren tijger.

De aanpak

Toen we het originele plan voor het eerst onder ogen kregen schrokken we wel even. Het was niet alleen een sterk verouderd maar ook vooral een theoretisch plan dat er op papier misschien goed uit zag maar in de praktijk nauwelijks bruikbaar is.

Wij hebben het plan opnieuw vorm gegeven vanuit een praktische insteek. We hebben gekeken naar de kritische processen en systemen van deze organisatie en het plan daarop ingericht. Daarna hebben we natuurlijk ook de gegevens in het plan geactualiseerd.

In het plan hebben we niet alleen de maatregelen opgenomen om tijdens een incident zo goed mogelijk door te kunnen gaan (business continuity) maar we hebben ook die maatregelen opgenomen om na een incident weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de “business as usual” (disaster recovery).

Het resultaat

Het resultaat was niet alleen een geactualiseerd plan met de actuele gegevens maar ook een praktisch plan dat ervoor zorgt dat er gedurende een incident nog zo goed mogelijk door gewerkt kan worden en dat er voor zorgt dat we na het incident weer zo snel mogelijk terug kunnen naar de normale omstandigheden.

Een incident zorgt al voor enorm veel (onvoorziene) kosten maar als we niet zo snel mogelijk weer terug kunnen naar de normale situatie dan kost het de organisatie nog veel meer.

Het gevolg

Het gevolg is dat de organisatie voorlopig weer voorzien is van een plan dat in de praktijk ook echt werkt. Ieder plan moet periodiek herzien worden, maar dat geldt misschien nog wel meer voor Business Continuity en Disaster Recovery plannen.