Ontwikkeling risico management methodiek

Ontwikkeling risico management methodiek

“Het grootste risico is het risico dat je over het hoofd hebt gezien”

Veel organisaties hebben geen vaste methode om de risico’s die ze lopen inzichtelijk te maken. Als de organisatie al wel zo’n methodiek heeft dan is die vaak zo ingewikkeld dat er dure specialisten nodig zijn om de periodieke risico analyses uit te voeren. Hiermee zijn deze organisaties afhankelijk geworden van specialistische partijen en moeten zij vertrouwen op de resultaten die zij voorgeschoteld krijgen. Deze specialisten beschikken wel over de kennis van risico management maar kennen niet de specifieke eigenschappen van de organisatie. Het risico dat hiermee ontstaat is dat niet alle risico’s inzichtelijk zijn en dat de kans en de impact van risico’s die wel inzichtelijk zijn verkeerd worden ingeschat.  

De klant stelde de volgende vraag

De klant vroeg ons een risico management methodiek te ontwikkelen die door iedereen binnen de organisatie uitgevoerd kan worden zodat de risico’s beter inzichtelijk zijn en de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

De aanpak

Ook wij kennen de ingewikkelde risico management methodes en processen die binnen andere organisaties gebruikt worden. Deze hebben we als uitgangspunt genomen om tot een template te komen die door iedereen kan worden ingevuld.

Als ondersteuning hebben we ook de procesbeschrijving gemaakt waarin een toelichting op de template en het inschatten van de kans en de impact wordt toegelicht.

Hiermee kan iedereen een inschatting maken van de kans en de impact en kunnen de medewerkers zelf risico’s toevoegen die nog niet tot de standaard behoorden.

Het resultaat

Het resultaat is dat er een risico management methodiek is ingevoerd die eenvoudig is maar toch voldoende inzicht geeft in de risico’s die de organisatie loopt.

Deze methodiek kan voor vele onderwerpen, waarvan we de risico’s willen weten, worden gebruikt. Zo kunnen we er de operationele risico’s mee in kaart brengen maar ook bijvoorbeeld de risico’s van projecten.

Het gevolg

Het gevolg van de invoering van deze methodiek is dat het risico bewustzijn binnen de organisatie is toegenomen. De methodiek is in de praktijk goed bruikbaar en het kost weinig tijd om uit te voeren. Medewerkers kunnen eenvoudig zelf de risico’s inschatten voor alles wat ze doen en verschillende analyses kunnen gemakkelijk onderling vergeleken worden.

Er hoeft niet langer voor iedere analyse gebruik te worden gemaakt van dure specialisten en als ze toch ondersteuning nodig hebben dan kunnen ze veel voorwerk al zelf doen.