Stakeholdersanalyse

Stakeholdersanalyse

“Als we niet weten wie de stakeholders zijn, hoe weten we dan dat we het goed doen?”

Het procesteam van de IT-afdeling van een grote Nederlandse Telecomprovider was druk bezig met het beschrijven van allerlei processen om de IT beter beheersbaar te maken. Daarbij was weinig zicht op de belanghebbenden (stakeholders) waarvoor ze het eigenlijk allemaal deden en de echte klant werd veelal uit het oog verloren. Het gevolg was dat de processen vooral mooi op papier stonden maar in de praktijk nauwelijks uitgevoerd werden op de manier zoals ze bedoeld waren. De zo gewenste resultaten beleven uit en de klanten werden niet optimaal bedient.

De klant stelde de volgende vraag:

Ontwikkel een model waarmee we de belanghebbenden inzichtelijk kunnen maken en waaruit we de manier van communiceren naar die belanghebbenden af kunnen leiden.

De aanpak

We hebben gekeken naar het stakeholdersanalyse model dat binnen de organisatie al gebruikt werd en we hebben een kort onderzoek uitgevoerd naar de aanpak die andere organisaties hanteren en de (wetenschappelijke) theorieën over stakeholdersanalyses.

Het resultaat

We hebben een model ontwikkeld waarmee de organisatie de belanghebbenden eenvoudig in kaart kan brengen. Ze kunnen hiermee niet alleen de stakeholders in kaart brengen maar ook de macht die zij hebben op de processen, de interesse die ze erin hebben en de invloed die zij erop uitoefenen.

Hierdoor kunnen we gemakkelijk afleiden hoeveel tijd we in de verschillende belanghebbenden moeten steken en of we ze moeten betrekken, moeten informeren of dat we ze ‘slechts’ tevreden moeten houden.

Het gevolg

De medewerkers brengen de belanghebbenden in kaart en geven daar wegingsfactoren aan. Deze leiden automatisch tot de communicatiestrategie die bij de stakeholder hoort.

Het gevolg is dat we de belanghebbenden overzichtelijk weer kunnen gegeven en zorgt er ook voor dat we weten welke belanghebbenden we op welke manier moeten benaderen.