Volwassenheidsmeting Integrale Beveiliging

Volwassenheidsmeting Integrale Beveiliging

“Als de keten zo zwak is als de zwakste schakel, dan hebben wij geen zwakke schakels meer”

Een brancheorganisatie, met meer dan 10.000 deelnemers, heeft de afgelopen jaren veel tijd en geld besteed aan de verbetering van de integrale beveiliging. Het belang van een veilige digitale omgeving is voor deze organisatie van groot belang omdat ze als platform fungeert voor haar leden en informatie met haar leden deelt. Een deuk in het imago van deze organisatie zou funest zijn voor het vertrouwen dat de leden in de organisatie stellen. Hoewel ze veel aandacht hebben voor integrale beveiliging, hadden ze geen flauw idee hoe goed of slecht ze het deden en welke delen nog extra aandacht verdienden. 

De klant stelde de volgende vraag

Ons werd gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de volwassenheid van de integrale beveiliging binnen de organisatie en de organisatie te adviseren over de onderdelen die nog extra aandacht verdienden.

De aanpak

Om een meting mogelijk te maken, die de organisatie voortaan zelf ieder jaar kan herhalen, hebben we een volwassenheidsmodel ontwikkeld dat kijkt naar de verschillende onderdelen van beveiliging op beleidsmatig niveau maar ook op de gebieden van informatie en fysieke beveiliging.

Dit model hebben we vervolgens getoetst aan de situatie in deze organisatie. Om tot de inzichten te komen, hebben we verschillende functionarissen geïnterviewd en hebben we gekeken naar wat er zoal op papier stond en hoe goed dat dan in de praktijk werd nageleefd.

Het resultaat

Het resultaat van deze volwassenheidsmeting geeft inzicht in de status van de beveiliging binnen deze organisatie. De organisatie kan zich richten op die aspecten die nog achter zijn gebleven.

Hiermee wordt de hele beveiliging op voldoende niveau gebracht zodat er geen sprake meer is van “de zwakste schakel”. Zelf kunnen ze de scan ieder jaar herhalen en verbeterplannen opstellen om de groei aan te tonen aan de deelnemers. Zo wordt verantwoording afleggen over de besteding van de beschikbaar gestelde budgetten mogelijk.

Het gevolg

Het gevolg is dat de organisatie een goed niveau van integrale beveiliging heeft gerealiseerd waardoor de kans kleiner wordt dat ze getroffen worden door een incident dat het imago schaadt.

Ze kunnen verantwoording afleggen aan de deelnemers en besteden alleen budget aan die onderdelen die nog verbetering behoeven.