B-Mature | Missie, visie en strategie

B-Mature | Missie, visie en strategie:

B-Mature is een bedrijfskundig adviesbureau. B-Mature staat voor Business Maturity waarbij de continuïteit van organisaties centraal staat. Continuïteit wordt bereikt door omzetverhoging, kostenefficiëntie en imagoverbetering maar ook door kansen te benutten en door risico’s te beheersen. Wij helpen organisaties daarbij door onze diensten op het gebied van Risk, Security en Change Management.

De diensten die B-Mature levert zijn onder te verdelen in consultancy opdrachten, interim management functies en trainingen op het gebied van Risk, Security en Change management. Veelal kiezen onze opdrachtgevers voor een combinatie van diensten waarbij consultancy, interim management en training elkaar versterken.

Missie: Wij zorgen voor continuïteit van organisaties door de risico’s die invloed hebben op omzet, kosten en/of imago inzichtelijk en beheersbaar te maken.
Visie: Onze visie is dat er binnen iedere organisatie verbeteringen mogelijk zijn, hoe groot of klein ook. Als organisaties maar kritisch durven te kijken naar waarom ze de dingen doen zoals ze gedaan worden. Maar veranderen brengt risico’s met zich mee die beheerst moeten worden. Alleen zo worden risico’s ook kansen.
Strategie: Wij helpen organisaties volwassen te worden op de gebieden Risk, Security en Change Management door te luisteren, te analyseren en de verbeteringen overzichtelijk te rapporteren. Dat doen we op basis van oprechte interesse, wetenschappelijke modellen, onze praktijkervaring en out-of-the-box denken. Groeien naar de volgende volwassenheidsfase gebeurt niet in één keer maar op basis van meerdere kleine stappen met concrete heldere verbeterpunten en een meerjaren samenwerking: volwassen worden kost nu eenmaal tijd.