B-Mature | Unique Selling Points

B-Mature | Unique Selling Points

Wij helpen organisaties graag om een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van Risk, Security en Change Management. Onze Unique Selling Points ondersteunen ons daarbij in onze aanpak:

  • Helpen vanuit echte interesse: Vanuit onze oprechte interesse in complexe situaties en de mensen die daarmee moeten werken vinden wij het een uitdaging om organisaties (en mensen binnen die organisaties) daadwerkelijk naar een hoger volwassenheidsniveau te tillen door onze toegevoegde waarde te leveren op het gebied van Risk, Security en Change management
  • Organisaties werken niet, mensen werken: Wij richten ons daarom naast de organisatie juist ook op de mens binnen die organisatie in haar vorm als klant maar ook als medewerker. Wij geloven dat we de mens bewust moeten maken om een cultuurverandering door te voeren. Alleen dan kunnen we een hoger volwassenheidsniveau en de gestelde doelen bereiken
  • Uw medewerkers als meest waardevolle asset: Daarom betrekken we de medewerkers erbij omdat zij weten wat er al goed gaat en waar zich nog risico’s en verbeteringen bevinden. Het is een verspilling als we die kennis niet gebruiken
  • We maken onszelf graag overbodig: We willen uw mensen helpen om het zelf te kunnen door onze kennis en ervaring te delen met uw medewerkers zodat deze geborgd wordt in uw organisatie
  • Hoe concreter hoe beter: Daarom verschaffen we inzicht door complexe analyses te vertalen in concrete en overzichtelijke adviezen, de organisatie moet er immers snel mee aan de slag kunnen om vooruitgang te boeken
  • Methodieken en best practices: Naast bekende management methodieken gebruiken we graag best practices, onze uitgebreide ervaring en door onszelf ontwikkelde praktische methodes (natuurlijk aangevuld met ons out-of-the-box denken). De kunst is om de vertaling te maken naar oplossingen voor uw specifieke organisatie en situatie
  • Stilstand is achteruitgang: We doen dit alles met een duidelijk doel voor ogen: de continuïteit van uw organisatie. Hierbij geloven we in het credo dat stilstand achteruitgang is maar ook dat niet alle veranderingen verbeteringen zijn. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste verbeteringen die de organisatie verder helpen en voor continuïteit zorgen

We hebben onze slogan dan ook niet voor niets gekozen: Most organisations never fully mature, they simply grow taller