Beat the Change

Hoe complex en risicovol is uw verandering?

Een succesvolle verandering is een verandering die leidt tot het gewenste resultaat waarbij de kosten en tijd binnen de vooraf gestelde bandbreedtes zijn gebleven en waarbij tijdig gestuurd is op complexiteits- en risicofactoren.

Teveel projecten en veranderingen falen: de budgetten worden overschreden, de tijdslijnen niet gehaald en het resultaat laat te wensen over. Dat weten we allemaal. Wat we misschien niet weten is dat er een eenvoudige manier is om veranderingen beter te managen. Beat the Change is een complexiteits- en risico analyse voor veranderingen en projecten waarmee we de gewenste resultaten van veranderingen bereiken door veel voorkomende risico’s beheersbaar te maken. De risico’s worden overzichtelijk gepresenteerd in een risico register waarmee er meer kans is op een succesvolle verandering.

Optioneel kan de risico analyse zelfs uitgebreid worden met een complexiteitsanalyse waarmee naast de risico’s, het belang en de business case ook de complexiteit van de verandering in kaart wordt gebracht. Zo verhogen we de kans op succes nog meer.

Hoe belangrijk vinden we de verandering?

Hoe complex denken we dat de verandering is?

Hoeveel risico denken we te lopen met de verandering?

Wilt u meer informatie over complexiteit en risico's van veranderingen ontvangen?
Hoe wilt u dat we contact met u opnemen?

Voor en Achternaam Organisatie Email Telefoonnummer

Meer informatie? Klik hier.