Succesvolle veranderingen

Beat the Change is een complexiteits- en risico analyse voor veranderingen waarmee de gewenste resultaten worden bereikt door risico’s beheersbaar te maken

Wat levert het op?

Succesvolle veranderingen door een risico register waarmee de organisatie direct aan de slag kan om voor de 85 veel voorkomende risico’s de strategie te bepalen. Betere beheersing van de risico’s waarmee de tijdslijnen en budgeten binnen de gestelde bandbreedtes blijven en het gewenste resultaat van de verandering in zicht komt.

Waarom?

Door vooraf inzicht te krijgen in de complexiteit en de risico’s van veranderingen en projecten verhogen we de kans dat de verandering daadwerkelijk een verbetering wordt. Met onze analyses leveren we inzicht in:

  • De factoren die de verandering complex maken
  • De risico’s die zich voor kunnen doen

De kosten wegen altijd op tegen de baten omdat we de complexiteit en risico’s beheersen. De investering in Beat the Change verdient zichzelf terug want de kans dat we binnen budget en tijdslijnen blijven neemt toe en het resultaat sluit beter aan bij wat we zo graag willen bereiken.

Beat the Change

Als verandering de enige constante is

5 overzichtelijke stappen 

Omdat niemand zit te wachten op lange analysefases houden we met de volgende 5 stappen de doorlooptijd beperkt:

  1. Risico analyse;
  2. Complexiteitsanalyse;
  3. De business case, het belang en het plan van aanpak;
  4. Analyse en verwerking;
  5. Presentatie en rapportage.

Conclusie

Stilstand is achteruitgang en als we onze concurrent voor of bij willen blijven dan verbeteren we onszelf continu. Met Beat the Change worden vanaf nu nog beter gefundeerde beslissingen genomen. Vooraf worden de risico’s (en optioneel: de complexiteit) in kaart gebracht zodat ze tijdens de uitvoering gemanaged kunnen worden. En dat alles op een zo eenvoudig mogelijke manier.

Omdat wij geloven in deze methode bieden we een “niet goed, geld terug” garantie. Als we met deze methode niet in staat zijn om nieuwe complexiteitsfactoren of risico’s voor uw verandering inzichtelijk te maken dan betaalt u helemaal niets.