Diensten

Consultancy, Interim Management en Training

B-Mature is een bedrijfskundig adviesbureau dat de continuïteit van organisaties centraal stelt. Continuïteit wordt bereikt door omzetverhoging, kostenefficiëntie en imagoverbetering maar ook door kansen te benutten en door risico’s te beheersen. Wij helpen organisaties daarbij door onze diensten op het gebied van Risk, Security en Change Management.

De diensten die B-Mature levert zijn onder te verdelen in consultancy opdrachten, interim management functies en trainingen op het gebied van Risk, Security en Change management. Veelal kiezen onze opdrachtgevers voor een combinatie van diensten waarbij consultancy, interim management en training elkaar versterken.

  • Consultancy: Onder consultancy in Risk, Security en Change management verstaat B-Mature een opdracht die binnen afgesproken tijdslijnen (meestal een aantal uren, dagen of weken) met een vooraf overeengekomen prijs wordt uitgevoerd en die een concreet resultaat oplevert. Veelal kiezen organisaties bij consultancy voor een zogenaamde “strippenkaart” waarmee de uren flexibel afgenomen kunnen worden tegen een vooraf afgesproken prijs.
  • Interim ManagementOnder Interim Risk, Security en Change management verstaat B-Mature een opdracht die voor een bepaalde tijdsperiode (meestal een aantal weken of maanden) en een vooraf overeengekomen inspanning wordt aangegaan. Hierbij werken we met een vast uurtarief en maken we, als extern adviseur, tijdelijk onderdeel uit van uw organisatie. We voeren de werkzaamheden ook veelal op uw locatie uit.
  • Training: Een training in Risk, Security en Change management zorgt ervoor dat de eigen medewerkers getraind worden in het vinden van de toegevoegde waarde, de verbeteringen en de risico’s. Gedurende een aantal uren trainen we de medewerkers in het toepassen van bekende management modellen, methodieken en best practices zodat ze daar direct in de praktijk mee aan de slag kunnen.