Diensten | Interim management

Diensten | Interim Risk, Security en Change management

Onder Interim Risk, Security en Change management verstaat B-Mature een opdracht die voor een bepaalde tijdsperiode (meestal een aantal weken of maanden) en een vooraf overeengekomen inspanning wordt aangegaan. Hierbij werken we met een vast uurtarief en maken we, als extern adviseur, tijdelijk onderdeel uit van uw organisatie. We voeren de werkzaamheden ook veelal op uw locatie uit.

B-Mature voert interim management uit op het gebied van Risk, Security en Change management.

Voorbeelden van functies die we op interim basis invullen:

  • Proces Manager Change Management
  • Project Manager Informatiebeveiliging
  • Implementation Manager Security
  • Senior Security Advisor
  • Consultant IT Management Scan
  • Consultant Risk Analysis
  • Senior Security Auditor
Een voorbeeld van een interim opdracht: Proces Manager Change Management

Binnen een grote Nederlandse TelCo organisatie werd door de IT-afdeling gewerkt conform een basis Change Management proces dat in het verleden was opgesteld conform de kaders van ITIL. Hiermee was de basis gelegd om beter “in control” te komen over de geplande IT Changes. Na een volwassenheidsmeting van dit proces (conform het Capability Maturity Model) kwam de opdrachtgever tot de conclusie dat het er op papier allemaal best goed uitzag maar in de praktijk een te lage volwassenheidsniveau scoorde.

Ons werd gevraagd het proces te herontwerpen en naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen waarbij moest worden aangesloten op ITILv3 en de andere ITIL processen zoals Incident en Problem Management. Bij het herontwerp is gebruik gemaakt van het reeds aanwezige proces en is de procesbeschrijving naar een hoger plan getild. Hierbij is in overleg met de Compliance en Risk afdeling gekeken naar de juiste key controls voor dit proces. Na goedkeuring van dit proces is begonnen met de daadwerkelijke implementatie waarbij stapsgewijs is verbeterd met het eindresultaat steeds voor ogen.

Deze organisatie staat niet stil en is continu aan verandering onderhevig. Gedurende de implementatie van het nieuwe Change Management proces zijn continu verbeteringen doorgevoerd om tot een nog hoger niveau te komen.

Daarbij is het opgestelde proces ook als leidraad genomen voor Change Management processen van andere afdelingen. Meer en meer afdelingen (die zelf nog delen van de IT, de infrastructuur, het netwerk en de werkplekken beheerde) zijn aangesloten op dit proces. Hiermee is een steeds integraler beeld ontstaan waarbij alle Changes beter in relatie tot elkaar kunnen worden gezien. Het beoogde resultaat: minder verstoringen, minder herplanningen en compliant zijn met de key controls is hierbij gerealiseerd.

De organisatie kan echter niet op haar lauweren rusten want stilstand is achteruitgang en het hoogst haalbare volwassenheidsniveau (CMM-level 5) is nog niet gerealiseerd. Er is dus nog werk aan de winkel voor de opdrachtgever.

Wil u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan (uiteraard geheel vrijblijvend) vandaag nog contact met ons op wij vertellen u er graag meer over.