Discontinuïteit voorkomen

Discontinuïteit voorkomen? Doe de test hieronder

Les één in iedere bedrijfskundige studie (economie, bedrijfseconomie, marketing, etc.): het belangrijkste doel is continuïteit op de lange termijn. Om continuïteit te realiseren moeten we producten en diensten leveren die goed zijn voor onze klanten.

Er is slechts één hoofddoel dat iedere organisatie na streeft en dat is continuïteit van die organisatie. Al het andere is daar een afgeleide van en is daar ondergeschikt aan. Willen we continuïteit dan moeten we voldoende omzet genereren om de kosten te kunnen dekken en moeten we een imago opbouwen en onderhouden waardoor nieuwe klanten onze producten en diensten willen afnemen en bestaande klanten onze producten en diensten blijven afnemen. De bedreigingen die daar een negatieve invloed op hebben moeten we beheersen en de mogelijkheden die zich voordoen moeten we benutten.

Simpel gezegd zijn er twee scenario’s die invloed hebben discontinuïteit van organisaties.

1. Discontinuïteit als gevolg van een sterfhuisconstructie (besluitvorming) 2. Discontinuïteit als gevolg van een incident (risico management)
Sterfhuisconstructie Incident
Een sterhuisconstructie ontstaat als de kosten structureel de omzet overstijgen, bijvoorbeeld omdat de markt en de vraag naar het aanbod is gewijzigd. De organisatie is niet meer in staat om de continuïteit op de lange termijn te waarborgen. Als er structureel winst wordt gemaakt dan lijkt de continuïteit gewaarborgd. Er zijn echter bedreigingen (incidenten) die impact op de organisatie en haar belangrijkste processen kunnen hebben waardoor het risico op discontinuïteit ontstaat.
Oplossing: Oplossing:
Door de besluitvorming binnen de organisatie goed door te lichten en te onderzoeken waar de omzet verhoogd en de kosten verlaagd kunnen worden ontstaat de mogelijkheid om de kansen te keren. Door structureel risico management in te voeren binnen de organisatie kunnen de grootste bedreigingen voor de belangrijkste processen en assets inzichtelijk en beheersbaar gemaakt worden.

Hieronder staan 10 belangrijke vragen die beantwoord kunnen worden in het licht van risico management. Na deze vragen kunt u zelf direct aan de slag met het ombuigen van een sterfhuisconstructie in een positief scenario of u kunt starten met het invoeren van risico management binnen uw organisatie.

Bestaat uw organisatie over 5 jaar nog (in deze vorm)?

Is er inzicht in de belangrijkste processen en assets van de organisatie (waar verdient u het geld mee)?

Hoe ziet de winst- en verlies rekening er over de afgelopen jaren uit (winst of verlies)?

Is de vraag naar uw producten en diensten de afgelopen jaren toe- of afgenomen?

Is de markt (van aanbod tot klant) de afgelopen jaren gewijzigd of zijn er concurrenten bijgekomen?

Zijn de doelstellingen over de afgelopen jaren gerealiseerd?

Is er een duidelijke en vastgelegde visie en strategie voor de toekomst?

Is er een methode van risico management ingevoerd in de organisatie?

Zijn de grootste bedreigingen voor de continuïteit inzichtelijk en beheersbaar?

Hebben er zich de afgelopen jaren grote, bijzonder of onvoorziene incidenten voorgedaan?

Nabrander: Waar ligt u, zakelijk gezien, wakker van?
Wilt u het White Paper over strategisch risico management ontvangen?
Hoe wilt u dat we contact met u opnemen?

Voor en Achternaam Organisatie Email Telefoonnummer