Expertise

Expertise in Risk, Security en Change

Wij helpen organisaties met onze expertise in Risk, Security en Change Management door Consultancy, Interim Management en Training aan te bieden. De drie processen van Risk, Security en Change Management zorgen ervoor dat de risico’s binnen de organisatie inzichtelijk en beheersbaar worden. De processen hangen daarom met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. En hoewel wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen helpen wij organisaties ook met onze expertise in Business Continuity Management en Disaster Recovery.

Door deze processen op de juiste wijze binnen de organisatie te borgen wordt een hoger niveau van Business Maturity gerealiseerd waarmee de continuïteit van de organisatie zeker wordt gesteld.

  • Risk Management is het proces dat op basis van risico analyse risico’s identificeert en beoordeelt. Op de volgende gebieden van risico management ondersteunt B-Mature organisaties: Enterprise Risk, Operational Risk, Process Risk, Project Risk, Security Risk en Outsourcing Risk
  • Security Management is het proces dat op basis van risk management de gewenste beheersingsmaatregelen voorstelt. Waarbij tevens wordt gekeken naar Business Continuity en Disaster Recovery. Veelal wordt hieronder verstaan de informatiebeveiliging binnen de organisatie. Dit is zeker een belangrijk onderdeel maar security management gaat in onze optiek een stuk verder en omhelst alle maatregelen die nodig zijn om de risico’s te beheersen op de onderkende risico gebieden.
  • Change Management is het proces dat op basis van risk en security management de gewenste beheersingsmaatregelen op een gecontroleerde wijze implementeert. Het is niet genoeg als we inzicht hebben in de risico’s en als we beheersingsmaatregelen hebben gedefinieerd. Voor het beheersen van de risico’s is het noodzakelijk de juiste risico strategie te implementeren en te bewaken.
  • Business Continuity Management is het proces dat tijdens een incident zorgt dat de organisatie zo goed mogelijk door kan draaien (met de beperkte middelen die op dat moment voor handen zijn).
  • Disaster Recovery is het proces dat er voor zorgt dat de organisatie weer hersteld kan worden na een incident en de dagelijkse gang van zaken weer kan worden gecontinueerd.
Risk Security Business Continuity Disaster Recovery Change

Risk Security Business Continuity Disaster Recovery Change