Expertise | Change Management

Expertise in Change Management

Wij helpen organisaties met onze expertise in Risk, Security en Change Management door Consultancy, Interim Management en Training aan te bieden. De drie processen van Risk, Security en Change Management zorgen ervoor dat de risico’s binnen de organisatie inzichtelijk en beheersbaar worden. De processen hangen daarom met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Change Management is het proces dat op basis van Risk en Security Management de gewenste beheersingsmaatregelen op een gecontroleerde wijze implementeert.

Het is niet genoeg als we inzicht hebben in de risico’s en als we beheersingsmaatregelen hebben gedefinieerd. Tijdens Risk Management zijn de risico’s geïdentificeerd. Tijdens Security Management zijn de beheersingsmaatregelen uitgedacht. Maar het op papier hebben van de risico’s en maatregelen is niet voldoende om daadwerkelijk een lager risico te lopen. De maatregelen moeten op de juiste wijze geïmplementeerd worden waarbij ze geborgd moeten worden binnen de organisatie.

Periodiek moet bekeken worden of er geen nieuwe risico’s zijn bijgekomen en of de risico inschatting nog de juiste is. Voor de beheersingsmaatregelen moet onderzocht worden of ze nog werken zoals ze bedoeld zijn. Business continuity en disaster recovery plannen moeten getest worden om niet voor verrassingen te komen te staan als een incident zich voordoet.

Het is voor een organisatie niet voldoende om Risk, Security en Change management aan een externe partij over te laten. Natuurlijk kunnen dergelijke partijen (zoals B-Mature) de organisatie helpen bij de inrichting, het uitvoeren van de analyses en het ondersteunen van de medewerkers die ermee aan de slag moeten. Maar borging binnen de organisatie waarbij de medewerkers risico bewust worden is wellicht de belangrijkste maatregel.

Met Change Management sluiten we de eerste cyclus af. De drie processen van Risk, Security en Change Management zijn echter continue processen die herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd om daadwerkelijk hun toegevoegde waarde te hebben. Wij helpen organisaties graag met het borgen van deze processen.