Expertise | Business Continuity Management

Expertise in Business Continuity Management

Wij helpen organisaties met onze expertise in Risk, Security en Change Management door Consultancy, Interim Management en Training aan te bieden. De drie processen van Risk, Security en Change Management zorgen ervoor dat de risico’s binnen de organisatie inzichtelijk en beheersbaar worden. De processen hangen daarom met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. En hoewel wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen helpen wij organisaties ook met onze expertise in Business Continuity Management en Disaster Recovery.

Business Continuity Management is het proces dat tijdens een incident zorgt dat de organisatie zo goed mogelijk door kan draaien (met de beperkte middelen die op dat moment voor handen zijn).

Naast het voorkomen van incidenten op basis van risk, security en change management (voorkomen) helpen wij organisaties met het ontwikkelen van hun eigen specifieke Business Continuity Framework. Hierbij worden de voor de organisatie belangrijkste processen en informatie, materieel, personeel en financiën in kaart gebracht en worden scenario’s ontwikkeld hoe die, tijdens een incident, zo goed mogelijk gecontinueerd kunnen worden. Wij kijken naar die processen en assets die het meest kritisch zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Daarbij adviseren we over de te nemen maatregelen tijdens een incident.

Door onze ervaring op dit gebied zijn we in staat om de meest kritische processen en assets in kaart te brengen. We gaan daarbij uit van de continuïteit van de organisatie en nemen de missie, visie, strategie en doelstellingen als uitgangspunt. Vervolgens kijken we welke processen en assets het meest bijdragen aan die continuïteit. Vervolgens bepalen we welke maatregelen tijdens een incident nodig zijn om de klant zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen. De service die een organisatie tijdens een incident kan leveren is beperkt maar met de juiste middelen voorkomen we dat klanten ons verlaten.

We maken Business Continuity Plannen op basis van reële scenario’s en zorgen ervoor dat de plannen getest worden en actueel blijven. Het is beter om een incident te voorkomen maar helaas kunnen we nooit alle incidenten voorkomen. Dan is het een geruststellend idee als we zo goed mogelijk zijn voorbereid.