Expertise | Disaster Recovery

Expertise in Disaster Recovery

Wij helpen organisaties met onze expertise in Risk, Security en Change Management door Consultancy, Interim Management en Training aan te bieden. De drie processen van Risk, Security en Change Management zorgen ervoor dat de risico’s binnen de organisatie inzichtelijk en beheersbaar worden. De processen hangen daarom met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. En hoewel wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen helpen wij organisaties ook met onze expertise in Business Continuity Management en Disaster Recovery.

Disaster Recovery is het proces dat er voor zorgt dat de organisatie weer hersteld kan worden na een incident en de dagelijkse gang van zaken weer kan worden gecontinueerd.

Naast het voorkomen van incidenten op basis van risk, security en change management (voorkomen) helpen wij organisaties met het ontwikkelen van hun eigen specifieke Disaster Recovery Framework. Tijdens Business Continuity Management zijn de voor de organisatie belangrijkste processen en informatie, materieel, personeel en financiën in kaart gebracht. Met Disaster Recovery zorgen we ervoor dat de processen en assets weer zo snel mogelijk in ere kunnen worden hersteld.

Hoewel Business Continuity Management en Disaster Recovery veelal als identieke begrippen worden gezien is er een groot verschil. Met Business Contuinity Management zorgen we ervoor dat de organisatie tijdens een incident zo goed mogelijk door kan blijven draaien. Met Disaster Recovery zorgen we ervoor dat de organisatie na een incident weer zo snel mogelijk terug kan naar de normale gang van zaken.

Wij kijken naar die processen en assets die het meest kritisch zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Daarbij adviseren we over de te nemen maatregelen die na een incident nodig zijn om de zaak te herstellen.

Door onze ervaring op dit gebied zijn we in staat om de meest kritische processen en assets in kaart te brengen. We gaan daarbij uit van de continuïteit van de organisatie en nemen de missie, visie, strategie en doelstellingen als uitgangspunt. Vervolgens kijken we welke processen en assets het meest bijdragen aan die continuïteit. Vervolgens bepalen we welke maatregelen na een incident nodig zijn om weer terug te kunnen keren naar de “business as usual”.

We maken Disaster Recovery Plannen voor de belangrijkste processen en assets en zorgen ervoor dat de plannen getest worden en actueel blijven. Het is beter om een incident te voorkomen maar helaas kunnen we nooit alle incidenten voorkomen. Dan is het een geruststellend idee als we zo goed mogelijk zijn voorbereid.