Expertise | Security Management

Expertise in Security Management

Wij helpen organisaties met onze expertise in Risk, Security en Change Management door Consultancy, Interim Management en Training aan te bieden. De drie processen van Risk, Security en Change Management zorgen ervoor dat de risico’s binnen de organisatie inzichtelijk en beheersbaar worden. De processen hangen daarom met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Security Management is het proces dat op basis van risk management de gewenste beheersingsmaatregelen voorstelt. Waarbij tevens wordt gekeken naar Business Continuity en Disaster Recovery.

Veelal wordt hieronder verstaan de informatiebeveiliging binnen de organisatie. Dit is zeker een belangrijk onderdeel maar security management gaat in onze optiek een stuk verder en omhelst alle maatregelen die nodig zijn om de risico’s te beheersen op de onderkende risico gebieden.

Naast het identificeren van beheersingsmaatregelen helpen wij organisaties met het ontwikkelen van hun eigen specifieke Security Management Framework. Hierbij worden de beheersingsmaatregelen in samenhang gebracht en wordt het voor de organisatie mogelijk om aan Comprehensive Security Management te gaan doen. We kijken naar de aard van de organisatie en adviseren over de wijze van integrale beveiliging dat bestaat uit informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en alle overige maatregelen die nodig zijn om de risico’s beheersbaar te maken en te houden.

Door onze ervaring op dit gebied zijn we in staat om de de voor de organisatie best passende wijze van security management in te voeren. We gebruiken hiervoor best practicus en lessons learned en vullen deze aan met de voor de organisatie specifieke beheersingsmaatregelen.

Op basis van wat de kans en de impact die we bij risk management hebben vastgesteld kijken we naar de maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s te voorkomen. Omdat 100% beveiligen niet mogelijk is kijken we tevens naar de business continuity maatregelen die we moeten nemen tijdens een incident. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook disaster recovery wordt geborgd zodat we na het incident weer zo snel en efficiënt mogelijk terug kunnen keren naar de “business as usual”.

Security Management gebruiken we om vast te stellen hoe we Change Management op de juiste wijze binnen de organisatie kunnen borgen.