De 5 fases bij verandertrajecten

Elk verandertraject levert natuurlijke weerstand op. Veranderexpert Inge Oosterhuis over de vijf fases die je mensen door razen.

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross bracht als eerste de emotionele reacties tijdens het proces van rouwverwerking in kaart. Die rouwcurve is ook van toepassing bij mensen die een negatieve verandering op ander vlak ondergaan, bijvoorbeeld in hun werkende leven.

De vijf fases zijn:
Fase 1: Ontkenning
Fase 2: Boosheid
Fase 3: Onderhandelen
Fase 4: Depressie & Testen
Fase 5: Acceptatie

Door inzicht te hebben in de fases waar de medewerkers doorheen gaan kunnen we de veranderingen succesvoller bereiken. B-Mature helpt organisaties graag met het doorvoeren van dergelijke veranderingen door de menselijke kant niet uit het oog te verliezen en de medewerkers erbij te betrekken.

Aanvullend op bovenstaande fases gaat het immers ook nog om kennis, houding en gedrag. Kennis is de voorwaarde, als men niet weet dat en wat er veranderd wordt dan is de verandering gedoemd om te mislukken. Communicatie is daarbij van het grootste belang. Niet alleen pushen naar de medewerkers maar de medewerkers ook actief betrekken door actief te luisteren naar hun wensen en eisen (in een zo vroeg mogelijk stadium, wie weet wat voor inzichten het oplevert). Na kennis komt houding. De 5 genoemde fases geven inzicht in de houding van de mensen en de fases waar ze doorheen moeten. De acceptatiefase zorgt ervoor dat het gedrag van de medewerkers ook daadwerkelijk mee verandert. Zonder acceptatie is het gedrag niet veranderd. Maak dus vooral duidelijk waarom je deze wijziging doorvoert (leg het de medewerkers uit) en geef ook aan “what’s in it for them”.

Veranderingen zijn veelal lastig maar niet onmogelijk en het succes kan vergroot worden door met de fases en kennis, houding en gedrag rekening te houden. Het zijn de mensen die het mogelijk maken, dus je betrekt ze er maar beter bij om de verandering door te voeren.

Het hele artikel lees je op ManagementTeam.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.