Eisen ten aanzien van de onderliggende informatiesystemen

Zoals we eerder al gezien hebben, wordt de informatievoorziening ondersteund door de informatiesystemen. Stellen we eisen aan de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de informatievoorziening dan moeten de onderliggende componenten er bij elkaar voor zorgen dat we die eisen ook gaan realiseren. Ook hier geldt weer dat de keten zo zwak is als de zwakste schakel. Het “zwakste” systeem bepaald dan uiteindelijk ook de totale beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de totale informatievoorziening.

Logischerwijs moeten we onszelf dan ook nog de volgende vraag stellen:

Zijn de eisen ten aanzien van de waarborging van de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit geformuleerd voor de onderliggende informatiesystemen, netwerkcomponenten en IT-middelen?

De informatievoorziening bestaat uit allerlei componenten die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de informatie beschikbaar is op het moment dat we die nodig hebben, dat de informatie dan actueel en correct is en dat niet iedereen zomaar bij die informatie kan. Op component niveau zullen we die eisen dus door moeten vertalen naar de onderliggende systemen.

Als we dat willen doen, zullen we dus eerst zicht moeten hebben op welke componenten welk deel van de informatievoorziening ondersteunen. Het lukraak stellen van eisen aan componenten heeft weinig zin omdat we naar het grotere geheel moeten kijken.

Redeneren we weer vanuit de kritische bedrijfsprocessen dan komen we tot de kritische informatievoorziening die daarvoor noodzakelijk is en komen we uit bij de kritische componenten die daar invulling aan geven.

Zitten we met een component dat een lage beschikbaarheid, integriteit of exclusiviteit kan geven dan geldt dat niveau voor de gehele informatievoorziening. Of we moeten natuurlijk bereid zijn dat legacy systeem inmiddels te vervangen door een actueel systeem dat wel past binnen de door ons gestelde eisen.

Veelal zijn er allerlei architectuur en infrastructuur plaatjes binnen de organisatie aanwezig. Daar kunnen we goed gebruik van maken waarbij we nog wel de doorvertaling naar de processen moeten maken. Welk deel van die infrastructuur ondersteunt welk deel van de bedrijfsprocessen. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een belangrijke exercitie om de doelstellingen van de organisatie te kunnen bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.