Informatiebeveiligingsplannen

We hebben nu een basis beveiligingsniveau en voeren afzonderlijke risico analyses uit voor de verschillende systemen, de verschillende gebouwen, de processen, de projecten en alles waarbij we beveiliging in moeten bouwen. We willen deze informatie en onze keuzes niet verloren laten gaan en het mag ook niet bij een beperkt aantal mensen in het hoofd zitten. Nee, we moeten een aantal zaken vast gaan leggen.

De vraag die hierbij hoort is:
Zijn de beveiligingsmaatregelen per informatiesysteem vastgelegd in beveiligingsplannen?

Hoe een beveiligingsplan er exact uit komt te zien kan per organisatie verschillen. Wel kunnen we op centraal niveau onze eisen stellen aan dergelijke plannen. Wat willen we er minimaal in hebben, wie is er verantwoordelijk voor en welk format hanteren we. De basis voor het beveiligingsplan is het basis beveiligingsniveau aangevuld met de resultaten van onze risico analyse. We weten welke risico’s we lopen en hebben keuzes gemaakt voor de beheersingsmaatregelen die we willen treffen. Dergelijke zaken leggen we vast.

We leggen ze daarbij niet vast omdat we kasten vol met papier willen, maar omdat we in een later stadium na willen gaan waarom we sommige keuzes gemaakt hebben. Het kan immers best zo zijn dat we nu een keuze maken die logisch is, maar die over een poosje meer vragen dan antwoorden oproept.

Ook willen we voorkomen dat de aanpak die we hanteren en de maatregelen die we treffen alleen in het hoofd van een beperkt aantal functionarissen zit. Het risico is immers dat deze mensen ooit de organisatie verlaten en we blind worden voor de risico’s en de maatregelen.

Daarnaast kan het beveiligingsplan goed dienen als normenkader voor de auditors die komen controleren of onze aanpak echt zo goed is. Natuurlijk kunnen ze keuzes ter discussie stellen, maar dat is niet erg. Hebben we geen beveiligingsplan dan is het risico groot dat ze met een eigen normenkader aan de slag gaan en zelf keuzes maken. Het gevolg is dat wij de auditfindings aan de broek krijgen, terwijl we juist bewuste keuzes hadden gemaakt om risico’s te accepteren.

Het voordeel van beveiligingsplannen is dat we aantoonbaar kunnen maken dat we serieus met beveiliging (en risicomanagement) bezig zijn en dat onze keuzes ook in de toekomst nog terug te halen zijn. Gebruiken we de formats die op centraal niveau zijn vastgesteld dan ontstaat er herkenning van deze plannen en dat draagt weer bij aan het bewustzijn binnen de organisatie.

Natuurlijk heeft het ook een keerzijde. We kunnen gewezen worden op onze keuzes, doen we het niet conform onze plannen dan kunnen we daarop worden aangesproken. Maar draagt dit nu juist niet bij aan het volwassen worden van beveiliging binnen onze organisatie?

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.