Kritische bedrijfsprocessen en gegevens

Gisteren hebben we al gezien dat we onze risicostrategie aan moeten passen aan hoe kritisch het bedrijfsproces is of de gegevens zijn. Leuk gezegd, maar wat zijn dan die kritische processen en gegevens? Ho, ho, niet zo snel, dat is nu juist de vraag waar we vandaag naar kijken.

De achtste vraag die we moeten stellen is:
Zijn de kritische bedrijfsprocessen en gegevens inzichtelijk en zijn er continuïteitsplannen en uitwijkmogelijkheden voor deze processen?

En het antwoord? Ja, nee of weten we het eigenlijk niet?

We moeten dus gaan kijken en onderzoeken van welke bedrijfsprocessen de organisatie echt afhankelijk is. We kunnen daarvoor het bedrijfsprocessen model van de organisatie gebruiken (voor zover die er is) maar we moeten ook zeker niet vergeten dat er veel processen zijn die niet duidelijk gedefinieerd zijn maar waar we wel heel erg van afhankelijk zijn.

Ik wil hier niet belanden in een discussie over wat nu exact de definitie is van een proces maar neem nu email eens als voorbeeld. In de feitelijke vorm niet echt een proces, maar wel een middel waar we erg van afhankelijk zijn geworden. Daarmee kunnen we direct de conclusie trekken dat we wel zicht moeten hebben op de kritische processen, maar dat we een proces op zich niet echt goed kunnen beveiligen.

Nee, we moeten de risico’s voor zo’n proces bepalen, maar we moeten uiteindelijk maatregelen nemen om de geautomatiseerde en de niet geautomatiseerde data, de assets en de mensen te beveiligen. Een proces wordt immers ondersteund door die middelen. Zonder die middelen geen proces, toch?

Op basis van wat we als kritisch zien voor het voortbestaan van de organisatie kunnen we prioriteiten stellen. Maar dat niet alleen, nee we kunnen ook kijken naar die processen (en ondersteunende middelen) waar we continuïteitsplannen en uitwijkmogelijkheden voor nodig hebben. Begrijp me niet verkeerd want een uitwijkmogelijkheid is daarbij, in mijn ogen, meer dan een uitwijklocatie met ICT voorzieningen. Uitwijk moet er voor zorgen dat het gehele proces doorgaat, niet alleen de systemen.

Bij het bepalen van hoe kritisch we een proces ervaren kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de tijd waarna we dat proces echt gaan missen of voelen (in onze portemonnaie). Hoeveel omzet lopen we mis als een proces uit de lucht gaat? Hoeveel imagoschade levert ons dat op? En hoeveel kosten zullen we moeten maken om weer zo snel mogelijk in de lucht te zijn?

Als onze hele uitwijkoperatie € 100.000,- kost na een incident en we lopen in die periode “slechts” € 10.000,- mis, dan moeten we ons toch nog eens achter de oren krabben en kijken of we niet een bedrijfseconomisch betere oplossing kunnen bedenken.

We hebben nu weer het een en ander in perspectief geplaatst en gezien dat de maatregel niet meer mag kosten dan het probleem (tenzij we risicomijdend zijn natuurlijk, maar goed dat is weer een ander verhaal). Nog twee vragen en we hebben we belangrijkste aspecten inzichtelijk, nog even volhouden dus want morgen gaan we naar vraag 9.

Nogmaals, voor diegene onder jullie die echt niet 10 dagen willen wachten, je kunt de quickscan zelf ook al doorlopen door hier te klikken of door me snel uit te nodigen voor die bak koffie.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.