Verander risico: Achterhouden projectproblemen

Vandaag gaan we in op het risico: Achterhouden projectproblemen

Ieder project wordt geconfronteerd met issue’s. Dat is geen verrassing. Wel is het de verrassing welke specifieke issue’s zich voordoen. Deze issue’s moeten inzichtelijk worden gemaakt en moeten worden gerapporteerd zodat er op geanticipeerd kan worden.

Het achterhouden van projectproblemen kan zorgen dat het budget niet langer toereikend is maar kan ook invloed hebben op de tijdslijnen of het uiteindelijke project resultaat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.