Verander risico: Gebrekkige kwaliteitscontrole

Vandaag gaan we in op het risico: Gebrekkige kwaliteitscontrole

We kunnen nog zoveel tussentijdse metingen houden en voortgangsrapportages opleveren, maar als de kwaliteit daarvan onvoldoende is dan levert dat weinig toegevoegde waarde. De tussentijdse resultaten moeten we tegen kwaliteitscriteria aanhouden om te weten of het deelresultaat straks bijdraagt aan de kwaliteit van het eindresultaat.

Gebrekkige kwaliteitscontroles hebben een negatieve invloed op het resultaat van het project. Als blijkt dat de kwaliteit niet voldoet dan zal er extra tijd moeten worden gestoken in kwaliteitscontroles om het resultaat alsnog te bereiken en die tijd kost uiteraard ook extra geld.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.