Verander risico: Gebrekkige projectmonitoring

Vandaag gaan we in op het risico: Gebrekkige projectmonitoring

De projectmonitoring gaat in op de tijdslijnen van het project. Hoe goed liggen we nog op schema? Moeten we andere prioriteiten gaan stellen of moeten we misschien besluiten bepaalde deelresultaten weg te laten om het eindresultaat niet in gevaar te brengen?

Gebrekkige projectmonitoring zorgt ervoor dat we onvoldoende beeld hebben bij het schema en de planning. Het overschrijden van de tijdslijnen zorgt er voor dat er later wellicht meer budget beschikbaar gesteld moet worden om het eindresultaat nog tijdig te kunnen bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.