Verander risico: Niet stabiele klanteisen

Vandaag gaan we in op het risico: Niet stabiele klanteisen

Vooraf hebben we bepaald wat het resultaat moet zijn. Dat kan niet altijd even gedetailleerd. Het is prima als we tijdens de uitvoering steeds gedetailleerder naar het gewenste resultaat kunnen kijken. Maar als er zich wijzigingen voordoen die niet binnen de scope van het project passen dan gaan we het binnen het budget en binnen de tijdslijnen nooit halen. Het resultaat mag dan overeenkomen met wat vooraf vastgesteld is, maar als de klanteisen zijn gewijzigd dan wordt het resultaat straks niet gebruikt.

Het kan zijn dat het project een koerswijziging moet maken. Daar moet over gecommuniceerd worden en de plannen moeten nog eens tegen het licht gehouden worden. Maar als er continu wijzigingen worden gevraagd dan blijven we bijstellen. De budgetten moeten continu verhoogd worden, de tijdslijnen worden verlengd en het gewenste resultaat moet worden bijgesteld.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.