Verander risico: Onvoorziene technische problemen

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoorziene technische problemen

Bij veel projecten moet er iets gerealiseerd worden dat een technisch component in zich heeft en nog meer projecten worden ondersteunt door allerlei technieken. We gaan er vanuit dat de techniek ons niet in de steek laat, maar als dat gedurende de uitvoering wel het geval blijkt te zijn dan loop je de kans vast te lopen.

Onvoorziene technische problemen hebben een negatieve invloed op de tijdslijnen als we stil vallen door gebrek aan ondersteuning of zorgen ervoor dat we uit budget lopen als we extra budget moeten steken om die technische problemen op te lossen.

Stel dat je een project uitvoert met strakke tijdslijnen maar de ondersteunende IT laat het afweten. Netwerken vallen uit, back-up bestanden zijn ineens verdwenen, voortgang wordt bemoeilijkt omdat we meer tijd kwijt zijn aan het werkbaar houden van de laptop dan we tijd kunnen steken in het project zelf.

Techniek wordt veelal als een aanname meegenomen. Het moet gewoon werken, punt uit. Maar als het dat onverhoopt niet doet dan moeten we ingrijpen om het resultaat niet in gevaar te brengen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.