Verander risico: Slechte bewaking realisatie project

Vandaag gaan we in op het risico: Slechte bewaking realisatie project

De bewaking van de realisatie van het project gaat in op geld, tijd en resultaat. Het is het toezicht op de realisatie. We vragen ons af of we nog de juiste prioriteiten volgen, of we nog de juiste activiteiten uitvoeren die passen bij die prioriteiten en of we nog binnen budget opereren.

Het doel ervan is gericht op het resultaat dat we willen bereiken. Hoe beter we de realisatie van tussenresultaten bewaken hoe eerder we afwijkingen constateren en hoe eerder we bij kunnen stellen. Hoe eerder we in kunnen grijpen hoe lager de kans dat het budget of de tijd worden overschreden en hoe meer kans we maken het gewenste resultaat te bereiken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.