Verander risico: Te laat beschikbaar komen van middelen

Vandaag gaan we in op het risico: Te laat beschikbaar komen van middelen

Niet alleen te weinig middelen brengen de tijdslijnen in gevaar maar ook het te laat beschikbaar komen van die middelen. Als we pas later in het project de nodige middelen ter beschikking krijgen dan lopen we vanaf het eerste moment achter de feiten aan. We lopen direct achter op de schema’s en als de middelen beschikbaar komen dan moeten we allerlei kunststukjes uithalen om deze zo goed mogelijk in het project in te passen.

Stel dat we informatie nodig hebben voor ons project maar die informatie is niet beschikbaar of is beschikbaar in een formaat waar we niet zoveel mee kunnen. We gaan gewoon door met ons project maar de informatie ontbreekt. Als we dan management rapportages op moeten leveren dan is die niet volledig. Zodra de informatie beschikbaar komt moeten we onze rapportage structuren aanpassen en moeten we het management uitleggen dat de informatie afwijkt van het verleden maar wel een stuk betrouwbaarder en vollediger is geworden.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.