Verander risico: Te weinig beschikbare middelen

Vandaag gaan we in op het risico: Te weinig beschikbare middelen

Een project is niet alleen een papieren exercitie maar moet uitgevoerd worden met behulp van allerlei middelen. Denk alleen maar aan de informatie, het materieel en het personeel dat nodig is voor de uitvoering.

Als deze middelen niet of in te beperkte mate aanwezig zijn dan komen de tijdslijnen in gevaar. In de planning zijn we uitgegaan van een beschikbare set middelen, maar als daar in de praktijk weinig van terecht komt dan is het project gedoemd te mislukken. Daar loop je bij ieder formeel beslis moment tegen aan en het is zaak dat zo snel mogelijk inzichtelijk te maken. De voortgang komt in gevaar door een gebrek aan middelen en het is aan de stuurgroep om te bepalen of er meer middelen ter beschikking worden gesteld of dat geaccepteerd wordt dat de tijdslijnen overschreven zullen worden.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.