BedrijfsHulpVerlening

We hebben het hier steeds over risicomanagement en beveiliging, gericht op de continuïteit van de organisatie. BedrijfsHulpVerlening is onderdeel van veiligheid en ARBO en kan gezien worden als een andere discipline. Toch is het belangrijk om er naar te kijken omdat anders de continuïteit van de organisatie in gevaar kan komen. We zullen niet ingaan op de eisen die vanuit ARBO gesteld worden, maar kijken wel naar het belang voor die continuïteit.

De vraag:
Is er een BedrijfsHulpVerleningsorganisatie?

Kijken we naar de ARBO dan staat de veilige werkomgeving voor de medewerker centraal. Kijken we hier echter naar vanuit risicomanagement en beveiliging (zoals wij dat doen) dan richten we ons meer op continuïteit. De buitenwereld haalt de begrippen veiligheid en beveiliging nogal eens door elkaar en ziet het als een pot nat. Maken we gebruik van de engelse benamingen dan wordt al meer duidelijk: safety versus security.

Security hebben we voor het gemak vertaald naar beveiliging en gebruiken we dat als werkwoord dan wordt het als snel veilig. Goed voor te stellen dat men buiten het vakgebied door de bomen het bos niet meer ziet. Nee, een beter begrip zou zijn: “to be secure” of in het Nederlands: “zeker zijn van”. Waarvan? Nou van de continuïteit van de organisatie waarbij veiligheid en beveiliging tegenstrijdige belangen kunnen hebben maar elkaar ook kunnen versterken en elkaar zelfs nodig hebben.

Pakken we hem nog even door dan zien we dat veiligheid wettelijk geregeld is, terwijl beveiliging dat niet (of slechts zeer beperkt) is. We zullen dus goed af moeten stemmen om de belangen over en weer te kunnen garanderen. Vanuit veiligheid willen we zoveel mogelijk nooduitgangen zodat personeel zichzelf in veiligheid kan brengen. Vanuit beveiliging heb ik liever helemaal geen gaten in de muren omdat dat nu juist de zwakke punten zijn. We zullen dus hand in hand moeten gaan om het optimum te vinden. Niet te weinig veiligheid maar ook niet te weinig beveiliging.

Nu terug naar BHV in het optiek van de continuïteit. Voor continuïteit hebben we bedrijfsprocessen nodig die ondersteunt worden door informatie, mensen en middelen. Daar komt ons belang samen. Wij willen graag dat naast de mensen ook de informatie en middelen veilig zijn. In de dagelijkse gang van zaken, maar juist ook bij calamiteiten.

Bij een brandalarm moet iedereen wel veilig naar buiten kunnen maar er mag niemand ongeautoriseerd naar binnen. Bij een bommelding moeten we evacueren als de dreiging reëel is, maar als we dagelijks 10 bommeldingen krijgen dan liggen onze processen wel erg vaak stil.

Als we serieus samen willen werken met de BHV dan moeten we in overleg. Gaan we als makke schapen naar buiten bij de eerst volgende ontruimingsoefening of zijn we in overleg en pakken we daar gezamenlijk een rol in? Wij zijn voor samenwerking omdat het heel goed mogelijk is om de veiligheid zo beveiligd als mogelijk in te richten. Dat kan al door eens goed vanuit beveiliging naar de procedures te kijken, misschien kunnen we met kleine aanpassingen beide doelen bereiken. Klinkt cryptisch? Een klein voorbeeldje: misschien kunnen we de ontruimers zodanig positioneren dat ze ook in de gaten kunnen houden wie tijdens het alarm het gebouw betreedt. Dat is niet alleen goed voor de beveiliging (omdat ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen) maar ook voor de veiligheid (omdat we nu eenmaal geen slachtoffers willen hebben).

BedrijfsHulpVerlening. Kijken we daar naar vanuit veiligheidsoptiek dan zullen we andere eisen stellen dan dat we er met een beveiligingsbril naar kijken. We kunnen elkaar links laten liggen of het onszelf onnodig moeilijk maken, maar we kunnen ook de samenwerking aan gaan. Doen we dat dan zijn we niet alleen veilig maar ook beveiligd bezig.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.