Bedrijven besteden meer aan ICT

Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht in het komende jaar meer te investeren in ICT. Vooral de investeringen in software zullen toenemen…Vooral bedrijven met meer dan 500 werknemers verwachten eindelijk weer hogere ICT-budgetten (bron).

Hopelijk zijn dit de eerste signalen en komen we binnenkort weer uit het diepe dal gekropen. Na 2 jaar financiële inkrimping en het stopzetten van ontwikkelingen beginnen bedrijven weer vooruit te kijken. Als deze trend zich doorzet ligt er voor de komende jaren voor iedereen weer genoeg werk, er zullen toch wat achterstanden ingehaald moeten worden om de technologische vooruitgang er in te houden. Ik ben in ieder geval voor.

Als we de vicieuze cirkel kunnen doorbreken en weer kunnen gaan investeren dan gaat het balletje tenminste weer rollen. Dat is voor iedereen beter lijkt me.

Ook neemt de vraag naar externe ICT’ers toe: na de plotselinge daling in februari ziet in mei 16 procent (9% in februari) van de bedrijven het aantal externe ICT’ers weer groeien, terwijl 13 procent (22%) een daling constateerde.

Bij investeringen in ICT moet ook weer externe expertise worden aangetrokken om alles in goede banen te leiden. Hiermee kunnen we hopelijk het lijden van externen weer omzetten in leiden en kan de koopkracht weer toenemen. Mensen gaan weer meer kopen, bedrijven spelen daarop in en moeten weer meer ontwikkelen. De huizen zullen misschien weer eerder van de hand gaan en al die werkers moeten zich ook verplaatsen dus de auto-industrie kan ook een graantje mee pikken.

Nu is de overheid aanzet en moet het nieuwe kabinet de investeringen stimuleren. Ik stel voor om direct de BTW en de loonbelasting te verlagen en de export sterk te stimuleren (hoe meer geld er van buiten binnenkomt hoe harder we kunnen groeien). Ja, ik ben wellicht wat positief maar het doorbreken van de vicieuze cirkel is de eerste stap, nu volharden en voor je het weet kunnen alle bezuinigingsmaatregelen de kast weer in. Nu we toch bij het WK zijn aanbeland kunnen we onze leuzen breder gebruiken dan om alleen “onze” jongens te steunen: Hup Holland Hup (ook met de economie).

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.