Beveiligingsincidenten: melden, vastleggen, analyseren en rapporteren

Vallen we niet in herhaling, zul je zeggen? Voor een deel wel, maar we gaan het hier met name hebben over de verzameling incidenten. Die we, in een eerder stadium gemeld hebben gekregen, die we hebben vastgelegd, die we analyseren en die we vervolgens ook nog eens aan het management rapporteren.

De vraag die we stellen is:
Worden de beveiligingsincidenten gemeld, vastgelegd, geanalyseerd en gerapporteerd?

Het melden van beveiligingsincidenten hebben we eerder al aangehaald. Ik ga er voor het gemak vanuit dat we deze meldingen ook registeren (ja, ik weet het, aannames zijn levensgevaarlijk). Incidenten kunnen losstaand zijn maar kunnen ook onderdeel van een groter probleem zijn. De kunst is nu om door al die verschillende incidenten heen te kijken en de verbanden te leggen tussen meerdere incidenten.

Als dat lukt kunnen we nog meer op zoek naar de echte oorzaken van een probleem. Ook hierbij geldt weer dat een eenmalig incident iets totaal anders kan zijn dan een bundeling van beveiligingsincidenten. Daarom analyseren we op een hoger abstractieniveau wat er zoal gemeld en gebeurd is. Kunnen we daar lijnen in ontdekken dan kunnen we ook structurele oplossingen aandragen.

Stel dat we veel meldingen krijgen van geblokkeerde accounts van een specifieke afdeling. Dat kan toeval zijn, maar het kan ook zo zijn dat meerdere mensen al jaren onder hetzelfde account werken. Persoonlijke accounts zijn in de praktijk groepsaccount geworden. Later zullen we dus niet meer na kunnen gaan welk individu een bepaalde actie heeft gepleegd, maar ook beschikken we zeer waarschijnlijk niet over voldoende licenties wat weer tot boetes kan leiden.

We raken hier met beveiliging het vakgebied van “business intelligence”. Beide ingewikkelde vakgebieden maar als we ze goed in weten te regelen kan dat enorme synergetische voordelen opleveren. De BI-specialist ontwikkeld de methoden om grote aantallen gegevens te analyseren en wij gaan met de uitkomsten van die analyses bedenken welke mogelijke beveiligingsissues daaraan kleven.

Uiteraard maken we ook aan het management inzichtelijk wat er zoal gebeurt. We rapporteren niet de afzonderlijke incidenten (tenzij ze echt noemenswaardig zijn natuurlijk), maar rapporteren de trends en de uitkomsten van de analyses. Zo wordt het management betrokken maar niet lastig gevallen met allerlei technische details (waar ze of geen interesse in of geen verstand van hebben). We zetten beveiliging op de kaart en tonen onze meerwaarde aan voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. En hoe mooi die doelstellingen vaak ook omschreven zijn, ze komen bijna altijd op het volgende neer: verhoging van omzet (of optimale inzet van budget voor non-profits), verlaging van kosten en bescherming van imago.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.