Beveiligingsincidenten

Als we beveiliging goed (genoeg) inrichten dan kunnen we er op vertrouwen dat we de risico’s voldoende hebben afgedekt. Preventief zijn we bezig om juist die activiteiten op te pakken die bijdragen aan de continuïteit van onze organisatie. Toch zullen we zien dat preventieve maatregelen alleen niet genoeg zijn, nee, we zullen ook detectie moeten inregelen voor het geval er toch iets onverwachts gebeurt. We moeten met onze repressieve en correctieve maatregelen daarop in kunnen spelen om zo snel mogelijk terug te gaan naar de “business as usual”.

De vraag die daarbij speelt is:
Is er vastgelegd wat verstaan wordt onder beveiligingsincidenten?

Vanuit de IT zijn we gewend om te werken met incidenten. Een verstoring van de applicatie melden we bij de helpdesk zodat we zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Logisch en als we er echt serieus mee bezig zijn dan richten we het incident management proces in conform ITIL.

Daar moeten we vooral mee door blijven gaan, want dit is zeker een aspect dat bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie. Toch moeten we ook na gaan denken over wat we exact verstaan onder een beveiligingsincident. Deze kan veel overeenkomsten vertonen met een incident (conform IT), maar kan wel degelijk op een andere wijze worden opgelost.

Om het niet te cryptisch te maken even een kort voorbeeld: stel je komt terug van vakantie en bent je wachtwoord vergeten. Je probeert 3x in te loggen en blokkeert helaas je account. Helpdesk bellen en na een paar minuten kun je gelukkig toch weer aan de slag. Een incident dat we op moeten lossen omdat je anders liever weer terug gaat naar je vakantieadres. Maar stel nu dat tijdens jouw afwezigheid een collega geprobeerd heeft om met jouw account in te loggen. Hij moest even in je mailbox zijn om een mailtje te lezen. Jij komt terug en kunt niet meer inloggen, terwijl je er zeker van bent dat je het juiste wachtwoord hebt gebruikt. Verstaan we dit nog onder een incident of hebben we het hier toch eerder over een beveiligingsincident?

Enerzijds is het dus niet altijd gemakkelijk om de juiste definitie te hanteren voor beveiligingsincidenten, maar anderzijds is het ook nog lastig om ze te detecteren. Hoe kan de medewerker van de helpdesk nu weten of het een incident is omdat jij je wachtwoord bent vergeten of dat het een beveiligingsincident is omdat een collega geprobeerd heeft in te loggen?

Lekker relevant zul je zeggen. Ik ben net terug van vakantie en wil (of moet) weer aan de slag. Toch is het voor de beveiligingsaanpak relevant. Misschien probeert die collega namelijk nog wel meer illegale activiteiten uit te voeren. Stel dat het was gelukt om in te loggen en dat hij namens jouw een mail had gestuurd aan de directeur die hij voor stommeling uit maakt dan zijn de gevolgen wel anders.

Vanuit beveiligingsoptiek willen we graag weten welke beveiligingsincidenten zich voordoen. Hier kunnen we namelijk onze aanpak op bijstellen. Doen we de juiste dingen en doen we de dingen nog juist? Het verschil tussen een incident en een beveiligingsincident kan hier het verschil in maken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.