De politie moet een bekeuring krijgen…

De controlerende macht (de politie) overtreedt de wet. Wie gaat de bekeuringen uitdelen?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) concludeert na onderzoek dat de KLPD in strijd met de wet handelt bij het invoeren van politiegegevens van verdachten in het Europol Informatiesysteem (EIS)…Zo worden onvoldoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de politiegegevens juist en nauwkeurig zijn. Er is bijvoorbeeld geen controle of aan de opnamecriteria is voldaan..Daarnaast onderneemt het Korps landelijke politiediensten (KLPD) onvoldoende actie om ervoor te zorgen dat de gegevens worden verwijderd of vernietigd zodra zij niet langer noodzakelijk zijn of wanneer de wet eist dat de gegevens verwijderd worden (bron).

Je gaat er toch vanuit dat de overheid zorgvuldig met je gegevens omgaat. Ja ik weet het, daar zijn al vele discussies over gevoerd en al snel wordt gezegd dat wie niets te verbergen heeft ook niets te vrezen heeft. Ja ja, geloof me ik heb weinig te verbergen maar krijg steeds grotere rillingen als ik dit soort berichten lees. Meer en meer gegevens worden opgeslagen in systemen waar we geen zicht op hebben, we moeten er maar op vertrouwen dat de gegevens goed beveiligd zijn…niet dus. We krijgen een elektronisch patiëntendossier, de OV-chip wordt ons ook door de strot geduwd en de politie houdt ook nogal wat van ons bij. Combineer alle gegevens en je kunt een aardig profiel opmaken.

Juist bij een instantie als de politie ga je er toch vanuit dat het allemaal goed geregeld is. Dat ze de gegevens goed checken en dat ze verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn. Het kan nogal een impact hebben als je onterecht in deze systemen voorkomt. Leg dat maar eens uit als je staande wordt gehouden. Een lastig verhaal en jij zit een nachtje op water en brood. Zeker als het een Europol systeem is, ik weet niet hoe goed bijvoorbeeld jouw Frans is, maar ik kan net een stokbrood bestellen en zeker niet uitleggen dat ik niet degene ben die in het systeem staat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.