In 2016 een tekort aan informatiebeveiligers

Mensen die aan een opleiding beginnen, hebben rooskleurige vooruitzichten. ICT- Office verwacht dat er in 2016 een tekort is ontstaan van 6.300 mensen. Het tekort betreft vooral hbo- en wo-gediplomeerden, in mindere mate ook goed geschoolde mbo’ers (niveau 4). De vacatures zullen vooral ontstaan op softwarevlak, niet op het gebied van hardware. Bedrijven denken vooral moeite te krijgen met het opvullen van vacatures voor programmeur, developer, tester en in de informatiebeveiliging (bron).

Hartstikke goed dat ICT- Office hier aandacht aan besteedt en prima dat ze aangeven dat er in 2016 een tekort is ontstaan in de informatiebeveiliging. Overigens lijkt dat nu al het geval. Er komt steeds meer vraag naar informatiebeveiliging en goede informatiebeveiligers zijn nu eenmaal moeilijk te vinden. Daarbij moet er dan ook nog de juiste match gemaakt worden tussen informatiebeveiliging en informatiebeveiligingsopdracht of functie.

We zien dat er met name veel vraag is naar technische informatiebeveiligers en dat is logisch. De afgelopen jaren hebben bedrijven flink bezuinigd op de beveiliging en op de techniek, dus daar moet nu flink wat achterstallig onderhoud worden weggewerkt.

Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats voor de bedrijven die naarstig op zoek zijn naar kennis en kunde op dit gebied. Je kunt proberen als bedrijf de medewerkers zelf in dienst te nemen (op je afdeling informatiebeveiliging die je misschien onder de IT afdeling hangt en mijn vaste lezers weten dat ik daar toch echt anders over denk). Maar je kunt ook overwegen om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan met specialisten op dit gebied (en ja, inderdaad, ik preek voor eigen parochie maar ik zal het uitleggen).

Informatiebeveiliging is een breed vakgebied en kan zelfs nog breder worden als we ook kijken naar aanpalende gebieden als risico management, compliance, business continuity, disaster recovery, fysieke beveiliging, anti-fraude en ga zo nog maar even door. Er zijn simpelweg geen profielen te vinden van mensen die al deze gebieden met een voldoende niveau af kunnen dekken.

Je hebt als bedrijf dus niet veel aan een informatiebeveiliger als hij of zij (kom op dames, het is een mooi vakgebied dus ik nodig jullie graag uit om daar deel van uit te maken) een bepaald specialisme heeft. Het risico is te groot dat de andere onderdelen achterop raken en dan geldt nog steeds dat de keten zo zwak is als de zwakste schakel.

We zullen het blog niet te lang maken en richting een einde gaan. Voor bedrijven geldt dat ze nu al moeten anticiperen op het tekort aan informatiebeveiligers. Ze moeten nu al beginnen met mensen aannemen en opleiden (tenminste als je ze echt zelf in dienst wilt hebben). Anders je moet nu al op zoek naar strategische samenwerkingsverbanden.

Voor scholieren en studenten, die aan de vooravond van een keuze voor vervolgstudie staan, geldt dat ze de opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging zeker kunnen overwegen. En om terug te komen op de uitnodiging voor meer vrouwen in dit vakgebied: Jullie kijken weer anders aan tegen informatiebeveiliging dan al die mannelijke 1-en en 0-en die nu de dienst uitmaken en beveiliging gaat alleen goed werken als we er van verschillende kanten naar kijken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.