Justitie mist kennis voor bestrijding cybercrime

Zowel politiek als politie falen in de aanpak van cybercrime en de wereldwijde recessie is een buitenkans voor cybercriminelen, dat is de conclusie van McAfee’s Virtual Criminology Report. Door de crisis en angst voor terreur verdwijnt computercriminaliteit onderaan de lijstjes, terwijl de crisis juist een klimaat van angst en ongerustheid schept waar cybercriminelen van profiteren. Volgens de beveiliger kan cybercrime zelfs het economisch herstel negatief beinvloeden. Daarom moeten overheden beter samenwerken en een hogere prioriteit aan bestrijding geven, iets wat nu niet zou gebeuren.

Beveiligingsmaatregelen zijn veelal die maatregelen waarop bezuinigd wordt in tijden van budgetrondes. Ten tijde van een kredietcrisis is het van groot belang om de continuiteit van de organisatie te beschermen, niet alleen voor eventuele financiele gevolgen maar juist ook tegen diefstal of verminking van informatie door te weinig of de verkeerde beveiligingsmaatregelen. Naast de overheden moeten ook organisaties hogere prioriteit geven aan de bestrijding van computercriminaliteit.

Door beveiliging op een integrale en doordachte wijze, op basis van risico management en kosten/baten analyses, in te richten kunnen de juiste maatregelen met een acceptabel kostenniveau geimplementeerd worden. Niet langer een bottom-up-benadering waarbij maatregelen worden geimplementeerd, maar een top-down-benadering waarbij risico´s worden gemitigeerd is het advies.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.