Meeste infecties door internet downloads

Het downloaden van bestanden is nog altijd de voornaamste reden dat internetgebruikers met malware besmet raken. 53% van alle infecties wordt opgelopen via zogenaamde video codecs of het openen van onbekende bestanden, zo blijkt uit cijfers van Trend Micro. De tweede grote infectiebron is malware die al op het systeem actief is en aanvullende malware downloadt. E-mail bijlagen en USB-sticks (Autorun malware) zijn met zo’n tien procent elk, de nummer drie en vier op de lijst.

Deze gegevens kunnen voor organisatie behulpzaam zijn bij het aanscherpen van het beveiligingsbeleid en de (technische) beveiligingsmaatregelen. Als downloaden zonder restricties wordt toegestaan dan is het wachten op een malware uitbraak. Het downloaden moet beperkt of tegengegaan worden, bijlages van emails moeten gecontroleerd worden en USB-poorten moeten worden dichtgezet of worden gemonitord.

Ook is het van belang dat de medewerkers bewust worden gemaakt van deze gevaren, vertel hen waarom downloaden aan regels is onderworpen, maak hen duidelijk dat bijlages en onbekende bestanden niet moeten worden geopend en laat hen weten hoe ze met mobiele gegevensdragers (zoals USB-sticks) om moeten gaan.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.