Overheid heeft te weinig kennis van beveiliging

Hadden we het er gisteren nog over dat de overheid de boetes voor slechte beveiliging binnen bedrijven wil verhogen? Dan moeten ze eerst eens beginnen met het zelf goed organiseren van de beveiliging binnen die overheidsinstellingen.

De Nederlandse overheid heeft te weinig kennis van digitale beveiliging en geeft daarom slechte sturing. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een onderzoek dat gedaan werd naar aanleiding van de hack bij Diginotar…Ook is gekeken hoe beveiliging bij de overheid is geregeld. Daarom is ook gekeken naar beveiliging bij de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en een aantal gemeenten. De Onderzoekraad concludeert dat bestuurders door gebrek aan kennis slechte sturing geven en dat de veiligheid bij de overheid fors verbeterd moet worden (bron).

Niets menselijks is de overheid dus vreemd. Wat wel vreemd is, is dat er gedreigd wordt met het opleggen van hoge boetes aan bedrijven die het slecht voor elkaar hebben terwijl ze de zaken zelf niet veel beter geregeld hebben.

De overheid moet hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Zij moeten het beter voor elkaar hebben dan het gemiddelde bedrijf en zij moeten sturing geven aan de beveiliging binnen Nederlandse bedrijven. Natuurlijk zijn er best overheidsinstanties die zich hier mee bezig houden, maar blijkbaar krijgen die nog niet voldoende draagvlak om goed te adviseren. Ze hebben te weinig mandaat, te weinig mensen, te weinig kennis, te weinig budget of welke andere reden je dan ook kunt bedenken.

Wil de overheid de beveiliging echt op orde krijgen dan moeten ze vooraan lopen. Ze moeten aantonen hoe het dan wel beveiligd kan worden. Ze moeten de normen en kaders stellen. Ze moeten de vraagbaak zijn voor bedrijven die wel willen maar nog niet kunnen. Zolang dat niet gebeurd blijft het een lastig verhaal.

We kunnen dan hard roepen dat we de boetes verhogen maar ik zie liever dat we vanuit de overheid de organisaties helpen met duidelijke richtlijnen en kaders. Voor die bedrijven die het niet zelfstandig op kunnen pakken moeten we dan zorgen dat er hulp komt vanuit de overheid.

Ook hier geldt weer oorzaak en gevolg. We kunnen wel boetes opleggen maar ik zie liever dat we met zijn allen, in publiek-private samenwerking, proberen om allemaal veiliger te worden. Misschien een mooi onderwerp voor de aankomende verkiezingen? Of is dit toch niet sexy genoeg en te moeilijk uit te leggen aan “Henk en Ingrid”?

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.