Verander risico: Teamleden komen te laat beschikbaar

Vandaag gaan we in op het risico: Teamleden komen te laat beschikbaar

Zeker in tijdskritische veranderingen moeten we tijdig de capaciteit beschikbaar hebben. Wellicht moeten ze al ingewerkt worden voordat het project daadwerkelijk van start gaat. Hiermee kunnen we kostbare tijd besparen die we straks nodig hebben om de deadlines te halen.

Komen teamleden te laat beschikbaar dan werkt dat direct door op de tijdslijnen en als die tijdslijnen keiharde deadlines zijn dan moet er of veel geld bij om ze alsnog te kunnen halen of we moeten concessies doen aan de resultaten.

Verander risico: Kernteamleden vallen weg

Vandaag gaan we in op het risico: Kernteamleden vallen weg

Binnen een project zijn er nu eenmaal teamleden die minder kritisch zijn dan anderen. Sommige teamleden kun je gemakkelijk vervangen als dat nodig is maar voor andere kernteamleden is dat een moeilijker verhaal. Zij spelen een cruciale rol en zij beschikken over kennis die niet zomaar kan worden overgedragen.

Teamleden kunnen wegvallen omdat ze daar zelf voor kiezen. Ze accepteren bijvoorbeeld een andere baan, binnen een andere organisatie. Maar het kan ze ook overkomen. Iedereen kan ziek worden, dus de kernteamleden kan dat ook overkomen.

De tijdslijnen van de verandering komen hiermee in gevaar. De kennis, die veelal niet gedocumenteerd is maar in de hoofden van de mensen zit, moet worden overgedragen. Maar zelfs dan moet het nieuwe teamlid ervaring opdoen en zich de dingen eigen maken. Dit kost nu eenmaal tijd.

Dit risico kun je voor een deel afdekken door de kennis te verdelen over meerdere teamleden. Zo waak je ervoor dat je niet afhankelijk wordt van één of enkele leden.