Praktijklokalen vaak nog onveilig

Veiligheid blijft een zorgenkindje in veel praktijklokalen van scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Arbeidsinspectie meldde maandag op basis van onderzoek vorig jaar dat in ruim driekwart van de 136 gecontroleerde scholen onveilig werd gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen. In 2009 werd er nog bij negen van de tien onveilig gewerkt in de praktijklokalen (bron).

Niet alleen het niveau van de opleidingen maar ook de veiligheid staat zwaar onder druk. Voor een land als Nederland, dat zo graag kenniseconomie wil zijn, doen we toch echt iets verkeerd. Volgens mij wordt het tijd dat er weer eens wat instellingen onder curatele gezet worden. En nee, denk nu niet dat het alleen maar komt door alle bezuinigingen, dat is misschien een deel van het probleem, maar er zijn genoeg scholen met voldoende budget.

Dat budget wordt alleen niet goed ingezet. Ik zal mijn commentaar onderbouwen met een simpel voorbeeld:
De in november bij de in opspraak geraakte hogeschool Inholland opgestapte bestuursleden Lein Labruyère en Joke Snippe krijgen tot maart van dit jaar gewoon doorbetaald, omdat hun arbeidsovereenkomst nog geldig is. Bovendien krijgen de twee per maart een ’gouden’ handdruk van respectievelijk 175.000 euro en 155.000 euro mee (bron).

De scholen die al eerder gecontroleerd waren, hebben er wel iets aan gedaan. Maar om nu te zeggen dat ze echt hun verantwoordelijkheid hebben genomen gaat me te ver:
In veel gevallen hadden de scholen wel maatregelen getroffen in de lokalen waar eerder was geïnspecteerd, maar niet in de overige lesruimtes. Bij de niet eerder gecontroleerde scholen waren de praktijklokalen zelfs maar in 3 procent van de gevallen helemaal in orde.

Zo, we hebben het gehad over de veiligheid van de leerlingen…redeneer nu nog even verder over de beveiliging (ja, er is een verschil, echt waar: veiligheid = safety, beveiliging = security), daar zal het wel niet veel beter mee gesteld zijn.

Computers op scholen slecht beveiligd

We horen vaak berichten over de jeugd van tegenwoordig en dat het niveau van de opleidingen achteruit holt. Jongeren krijgen nog nauwelijks les en kunnen nog maar met veel moeite een normaal Nederlands briefje typen.
Toch zijn de jongeren zo gek nog niet, ze hebben gewoon nieuwe methodes om “resultaten” te bereiken.

De beveiliging van computers op middelbare scholen is zo lek als een mandje. Leerlingen kunnen moeiteloos cijfers veranderen, proefwerken inzien en roosters naar hun hand zetten (bron).

Zeg nou zelf, als je vroeger de keuze had tussen: vroeg op, veel studeren en redelijke cijfers halen of uitslapen, chillen met je vrienden en jezelf allemaal 10-en geven via het netwerk van je school. Uiteindelijk moet je het echte werk toch in de praktijk leren, of niet?

Er is zelfs een levendige handel in cijfers, absentiebriefjes en roosters. Dit zijn de ondernemers van de toekomst, zullen we maar zeggen: Een leerling van een school uit Amstelveen ging verder en wiste voor vijf euro notities van absenties van zo’n twintig medeleerlingen. Ook paste hij roosters aan en speelde proefwerken door naar klasgenoten ‘om even het cijfer op te kunnen halen’.

Maar is het nu heel integer en naief van de leerlingen om het nieuws op te zoeken, of is het gewoon dom en schieten ze zichzelf in hun voet? Wie het weet mag het zeggen.

We worden gewoon ingehaald door de jongeren, daar kunnen we moeilijk over doen en we kunnen proberen onze “macht” (want van dat middel maken leraren toch vaak gebruik of misbruik) in te zetten. Maar moeten we de hand niet in eigen boezem steken? Moeten we niet gewoon de leraren beter op gaan leiden en de scholen betere middelen beschikbaar stellen ? Een andere leerling wijst erop dat wachtwoorden van leraren makkelijk te achterhalen zijn via hun eigen laptops. Leerlingen geven presentaties vaak op de laptop van hun docent. “Met de usb-stick kan ik binnen twee seconden al zijn wachtwoorden downloaden. Terwijl ik die presentatie geef bijvoorbeeld.”

Voordat we afsluiten nog even voor degene die denken dat het allemaal wel mee zal vallen: Bij steekproeven door Kennisnet onder tien scholen in 2004 en 2007 bleek niet een school goed beveiligd.