Praktijklokalen vaak nog onveilig

Veiligheid blijft een zorgenkindje in veel praktijklokalen van scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Arbeidsinspectie meldde maandag op basis van onderzoek vorig jaar dat in ruim driekwart van de 136 gecontroleerde scholen onveilig werd gewerkt met machines en gevaarlijke stoffen. In 2009 werd er nog bij negen van de tien onveilig gewerkt in de praktijklokalen (bron).

Niet alleen het niveau van de opleidingen maar ook de veiligheid staat zwaar onder druk. Voor een land als Nederland, dat zo graag kenniseconomie wil zijn, doen we toch echt iets verkeerd. Volgens mij wordt het tijd dat er weer eens wat instellingen onder curatele gezet worden. En nee, denk nu niet dat het alleen maar komt door alle bezuinigingen, dat is misschien een deel van het probleem, maar er zijn genoeg scholen met voldoende budget.

Dat budget wordt alleen niet goed ingezet. Ik zal mijn commentaar onderbouwen met een simpel voorbeeld:
De in november bij de in opspraak geraakte hogeschool Inholland opgestapte bestuursleden Lein Labruyère en Joke Snippe krijgen tot maart van dit jaar gewoon doorbetaald, omdat hun arbeidsovereenkomst nog geldig is. Bovendien krijgen de twee per maart een ’gouden’ handdruk van respectievelijk 175.000 euro en 155.000 euro mee (bron).

De scholen die al eerder gecontroleerd waren, hebben er wel iets aan gedaan. Maar om nu te zeggen dat ze echt hun verantwoordelijkheid hebben genomen gaat me te ver:
In veel gevallen hadden de scholen wel maatregelen getroffen in de lokalen waar eerder was geïnspecteerd, maar niet in de overige lesruimtes. Bij de niet eerder gecontroleerde scholen waren de praktijklokalen zelfs maar in 3 procent van de gevallen helemaal in orde.

Zo, we hebben het gehad over de veiligheid van de leerlingen…redeneer nu nog even verder over de beveiliging (ja, er is een verschil, echt waar: veiligheid = safety, beveiliging = security), daar zal het wel niet veel beter mee gesteld zijn.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.