Zes sluipmoordenaars van langdurig succes

De meeste bedrijven slagen er niet in een geweldig concurrerende organisatie te worden. De oorzaak volgens Management Team? Deze 6 silent killers. Voor langdurig succes zijn drie pijlers essentieel, zo zegt organistiepsycholoog Michael Beer: prestaties, psychologie en verandering.

  1. VAAGHEID: In prioriteiten, strategie en/of waarden: als medewerkers niet weten wat voorrang heeft en heldere standaarden ontbreken om hun werk aan te toetsen.
  2. SLECHT FUNCTIONEREND MANAGEMENTTEAM: Als het team te weinig tijd samen doorbrengt, nauwelijks tijd aan strategie besteedt en niet luistert naar de problemen van de werkvloer.
  3. TOP-DOWN OF LAISSEZ-FAIRE LEIDERSCHAP: Als managers óf te veel willen dicteren wat er moet gebeuren, óf juist te veel op zijn beloop laten.
  4. SLECHTE HORIZONTALE COÖRDINATIE EN COMMUNICATIE: Als personen, afdelingen en regio’s langs elkaar heenwerken en niet van elkaar weten wat ze doen.
  5. TE WEINIG LEIDERS OP DE WERKVLOER: Als het met name op het middenniveau ontbreekt aan geschoolde, ervaren managers en er te weinig gebeurt aan leiderschapsontwikkeling.
  6. SLECHTE VERTICALE COMMUNICATIE: Als er te weinig mogelijkheden zijn voor eerlijke communicatie tussen medewerkers en hun leidinggevenden, wat frustrerend werkt voor medewerkers en verlammend is voor de organisatie als geheel.