Tekenen voor gedragscode en sanctiebeleid

We hebben de gedragscode en het sanctiebeleid en dat is ook nog eens goed vindbaar op het intranet. De medewerkers weten van het bestaan en er ontstaat een cultuur waarbij beveiliging niet langer een vreemde eend in de bijt is.

De vraag voor vandaag:
Heeft het personeel voor kennisname van de gedragscode en het sanctiebeleid getekend?

De organisatie bestaat al langer dan dat we een gedragscode of sanctiebeleid hebben. Nieuwe medewerkers tekenen hier bij indiensttreding voor en de getekende exemplaren zitten netjes in het personeelsdossier. Het lijkt misschien allemaal een formaliteit, maar willen we iets met die gedragscode of het sanctiebeleid kunnen doen dan moeten we enig bewijs hebben dat de medewerker die gezien heeft. Een handtekening is prima en we pakken het personeelsdossier er wel bij als er echt iets aan de hand is.

En dan komen we tot de conclusie dat de medewerker, die nu toch echt de regels heeft overtreden, langer in dienst is dan dat de gedragscode bestaat. We hebben dus geen handtekening van hem en hopen dat we nog iets kunnen met de handtekening op zijn arbeidscontract. Misschien staat daar iets in over gewijzigde regelgeving die automatisch van toepassing is. Erg zwak natuurlijk, maar zeker het proberen waard.

De strekking van dit verhaal is natuurlijk dat we er voor moeten zorgen dat van iedere medewerker die in dienst is een dergelijke handtekening beschikbaar is. Voor nieuwe medewerkers, voor medewerkers die al 30 jaar voor ons werken maar ook voor inhuurkrachten, uitzendkrachten en stagiaires. Allemaal nog steeds niet zo ingewikkeld en vrij logisch zul je zeggen. Dat zijn we direct met elkaar eens.

Maar als dit zo logisch is, zullen we dan, gewoon voor de grap, eens kijken naar het aantal personeelsdossiers en het aantal getekende gedragscodes? Grote kans dat we het goed voor elkaar hebben…op papier, een nog grotere kans dat de administratie toch wat andere signalen afgeeft. Grote delen van de administratie hebben niet de gedragscode, ergens in het proces is wellicht ooit iets niet goed gegaan en de achterstanden hebben we nooit helemaal weggewerkt. Dat is het beeld dat de praktijk vaak laat zien.

Als we dan toch de beveiliging willen verbeteren dan kunnen de we interne auditafdeling eens vragen om hier een audit op uit te voeren. De resultaten daarvan gebruiken we in ons verbeterplan. We zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers (internen, externen, stagiaires) vanaf nu een verklaring ondertekenen door onze processen aan te passen en we gaan er aan werken om de achterstanden weg te werken.

Tot zover geen wolkje aan de lucht. Totdat de OndernemingsRaad er lucht van krijgt. Om dat voor te zijn betrekken we die er natuurlijk bij (als het goed is zijn ze ook betrokken geweest bij het opstellen van de gedragscode en het sanctiebeleid). We informeren het management dat we aan een opschoon actie beginnen en gaan aan de slag.

Al snel komen we uit bij die medewerkers die inderdaad al 30 jaar voor ons werken. Het merendeel tekent zonder morren de verklaring en gaat weer door met de werkzaamheden. Maar juist die ene (of twee of nog iets meer) zijn er stelselmatig tegen. Die gaan er echt niet voor tekenen want ze doen dit werk nu al 30 jaar zonder zo’n verklaring.

En nu? Wat ga je doen? Die medewerker doet inderdaad al jaren keurig zijn werk en de targets worden met twee vingers in de neus gehaald. Krijg jij van het management voldoende steun om je auditfinding weg te werken of blijf jij met open eindjes zitten (waardoor jouw bonus in gevaar komt)? Uiteraard is dit helemaal afhankelijk van de organisatie, maar het is wel een goede thermometer om te achterhalen hoeveel steun je kunt verwachten op meer ingewikkelde aspecten van beveiliging. Zo heeft het oppakken van een ogenschijnlijk simpele actie toch meer belang dan we dachten. In ieder geval weet je nu welke temperatuur jouw thermometer aangeeft en daar kun je dan de implementatie van andere maatregelen weer op aanpassen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.