The bystander effect

Bizar eigenlijk hoe het menselijk bren werkt en waarom we sommige dingen wel en andere dingen nu juist niet doen. Neem het voorbeeld van het zogenaamde “bystander effect”.

Of iemand geholpen wordt hangt af van het individu (de helper) maar ook van het slachtoffer. Goed gekleed is de kans groter dat je geholpen wordt en als je verwacht dat je juist eerder geholpen wordt als er veel mensen om je heen staan, denk dan nog een keer. De kans dat je geholpen wordt als er juist weinig mensen zijn is veel groter. Raar dat brein van ons en dit soort aspecten kunnen ons weer verder helpen op onze weg om mensen meer beveiligingsbewust te maken. Hoe? Door te proberen het menselijk brein beter te begrijpen maar ook door mensen onderdeel te maken van een groep, de groep die beveiligingsbewust is, in dit geval. En geloof me, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.