Veiligheidszorg kost 757 euro per persoon

De bestrijding en bestraffing van criminaliteit, verloedering en overlast kostte in 2009 per Nederlander 757 euro, zo heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) berekend. Volgens de cijfers die het bureau donderdag bekendmaakte, is in dat jaar in totaal 12,5 miljard euro aan zogenoemde veiligheidszorg uitgegeven, 4 procent meer dan in 2008 (bron).

Dit zijn nog eens gegevens waar we wat mee kunnen? Of niet? Op zich zijn het kale feiten en je kunt natuurlijk conclusies trekken. Is het teveel, is het te weinig? Maar dat is natuurlijk lastig, we zouden moeten kijken naar welke schade voorkomen is als gevolg van deze budgetten.

Bijna de helft van alle uitgaven in 2009 is opgegaan aan preventie – het voorkomen van criminaliteit en overlast – door politie en beveiligingsbedrijven. De rest is uitgegeven aan opsporing, tenuitvoerlegging van straffen en andere activiteiten. De kosten voor veiligheidszorg vormen 2,2 procent van het bruto binnenlands product.

Er is dus zo’n 6 miljard uitgegeven om criminaliteit te voorkomen. Is dat het waard? Ja een goede vraag. Deze vraag zien we ook vaak als we kijken naar beveiliging in de bredere zin van het woord. Hoeveel moeten we als bedrijf nu besteden aan beveiliging en welke schade voorkomen we daar dan mee? Er zijn verschillende manieren om de Return on Investment te berekenen, ook voor beveiliging maar in hoeverre je daar nu echt iets mee kunt blijf ik persoonlijk een lastige vinden.

Hebben we geen incidenten gehad dan kan het betekenen dat we voldoende besteed hebben aan beveiligingsmaatregelen, maar het kan net zo goed betekenen dat we gewoon geluk hebben gehad of er juist veel te veel aan hebben besteed.

Beveiligen kun je zien als een verzekering. Ik betaal al jaren premie en hoop dat ook nog vele jaren te mogen doen zonder dat ik gebruik hoef te maken van mijn verzekering. Nu het financieel met veel mensen even wat minder gaat zouden we natuurlijk massaal onze verzekeringen op kunnen zeggen. Toch doen we dat niet omdat we het belang er van inzien. Waarom wordt er dan door veel organisaties wel bezuinigd op beveiliging?

Natuurlijk moeten we waken voor dubbele verzekeringen, net zo goed als we moeten waken voor dubbele (lees: vaak onzinnige) beveiligingsmaatregelen. Doen we dat op de juiste manier dan kunnen we kostenefficiënt de grootste risico’s afdekken. We kunnen daarbij wellicht een verband leggen met de gegevens uit deze tekst: laten we nu eens 2,2 procent van onze omzet besteden aan beveiliging waarvan we dan de helft inzetten voor preventie…een mooi streven lijkt me…of niet?

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.