Verander complexiteit: De geografie

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: De geografie

De geografie is een aspect dat we zelden expliciet meewegen in de complexiteit maar die wel degelijk een grote invloed heeft. Het maakt nogal een verschil of de verandering lokaal, op één kantoor, wordt doorgevoerd of dat het een wereldwijde verandering betreft waarbij we extra rekening met cultuur moeten houden.

En als het een verandering is die geografisch verspreid is, dan moeten we naast cultuur ook rekening houden met zaken als taal en tijdsverschillen. Hoe groter de geografische spreiding, hoe complexer de verandering. Zeker als we het dan ook nog doorvoeren op een locatie die moeilijk bereikbaar is.

Stel dat we een nieuwe tunnel gaan graven in een afgelegen locatie die zich midden in de bergen bevindt zonder goed bereikbare toegangswegen. Zeker aspecten om rekening mee te houden als we grip willen houden op budget en doorlooptijd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.