Verander risico: Commitment senior management ontbreekt

Vandaag gaan we in op het risico: Commitment senior management ontbreekt

Als we niet de steun krijgen van het senior management dan lopen we met onze verandering al snel tegen muren aan. Iedere midden manager heeft er een mening over en ons ontbreekt simpelweg het mandaat om de verandering door te drukken. We belanden in eindeloze discussies en hoe meer managers er bij betrokken raken hoe meer discussies er ontstaan. Uiteraard heeft dit een negatieve invloed op de tijdslijnen en we gaan de tussen resultaten niet bereiken.

Bij het ontbreken van commitment van het senior management hebben we geen escalatie mogelijkheid. We kunnen de resultaten niet bereiken omdat we geen veranderingen door kunnen drukken.

Probeer bij de start van het project voldoende commitment te krijgen van het senior management. Niet van één senior manager want dat levert ook weer risico’s op. Commitment van het totale senior management is vereist om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.