Verander risico: Onvoldoende aansluiting bij missie/strategie van de organisatie

Vandaag gaan we in op het risico: Onvoldoende aansluiting bij missie/strategie van de organisatie

Alle veranderingen die we binnen de organisatie doorvoeren moet op de één of andere manier bijdragen aan de missie en strategie van de organisatie. Hoe concreter de aansluiting hoe meer interesse er is vanuit het management.

Maar ook voor die projecten die niet een directe aansluiting hebben moeten we de link leggen. Dat kan als we vragen naar de vraag achter de vraag. Waarom doen we dit project eigenlijk en wat moet het straks opleveren?

In de business cases en in de plannen van aanpak moeten we de link proberen te leggen met de missie en strategie van de organisatie. Lukt dat niet dan lopen we kans dat er weinig interesse is in ons project. Het wordt als een onbelangrijk project ervaren. Er komt te weinig budget beschikbaar en niemand is echt geïnteresseerd in het uiteindelijke resultaat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.