Verander risico: Er is te weinig budget beschikbaar

Vandaag gaan we in op het risico: Er is te weinig budget beschikbaar

Als er te weinig budget beschikbaar is om de verandering door te voeren dan heeft dat invloed op de tijdslijnen en op het resultaat. Het budget is in dit geval een gegeven, meer geld is gewoon niet beschikbaar.

We zullen dus consessies moeten doen aan de tijdslijnen en het resultaat. De tijdslijnen zullen langer worden terwijl het resultaat straks minder is dan we gewenst hebben.

Zien we al in de fase van de business case dat er te weinig budget beschikbaar gesteld wordt, dan is het project direct gedoemd te mislukken.

Als je thuis je badkamer wilt gaan verbouwen dan weet je ook dat je dat een smak geld gaat kosten. Afhankelijk van wat je precies wilt en afhankelijk van welke werkzaamheden je zelf gaat doen moet je toch al snel rekening houden met een bedrag tussen de € 5.000 en € 15.000. Heb je echter maar € 2.500 beschikbaar dan wordt het een moeilijk verhaal. Je zult dan keuzes moeten maken en kunt niet de hele badkamer verbouwen.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.