Verander risico: Er is te weinig toegevoegde waarde

Vandaag gaan we in op het risico: Er is te weinig toegevoegde waarde

De business case gaat zowel in op wat het project ons gaat kosten, maar gaat ook in op wat het ons allemaal oplevert. Een project dat alleen maar geld kost terwijl het niets oplevert is uiteraard een oninteressant project en voeren we alleen uit als het echt moet (omdat het bijvoorbeeld een wettelijke eis is).

Iedereen die een business case op moet stellen weet dit en de business cases zien er dan ook altijd zeer positief uit. De toegevoegde waarde is enorm en de terugverdientijd is zo kort mogelijk. Ook hier gaat het erom hoe goed de toegevoegde waarde onderbouwd is. Welke aannames zijn gedaan of sterker nog: welke garanties krijgen we?

In de huidige economie is een terugverdientijd van meer dan 12 maanden voor veel managers en organisaties niet meer interessant. We zien dan ook dat er veel projecten gericht zijn op het zogenaamde “low hanging fruit”. De echt interessante projecten die een structurele bijdrage leveren aan onze organisatie kosten veelal een stuk meer en vergen een langere doorlooptijd. Maar met de planningshorizon die er binnen organisaties is, worden die projecten tot nader uitgesteld.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.